E-magazyn siejmy

Każdy z nas musi kiedyś stanąć przed wyzwaniem poradzenia sobie
ze współczesnym światem. Dla jednych będzie to wyzwanie odnalezienia swojego powołania i miejsca w społeczeństwie, dla drugich poradzenie sobie z różnymi ograniczeniami, a dla innych próba jak najbardziej produktywnego i skutecznego wykorzystania szans, jakie daje XXI wiek. Dla osób wierzących i poszukujących Boga, obok tego zawsze będą też pojawiać się nieustanne pytania o cel naszej ziemskiej wędrówki i dobieranie właściwych środków do osiągnięcia tego celu.

Jak zatem poradzić sobie w rzeczywistości, którą zastaliśmy? Jak wychować kolejne pokolenia i przygotować je na jeszcze bardziej odmienny świat, od tego, który znali nasi przodkowie i którego my dziś jeszcze doświadczamy? Jaka jest właściwa diagnoza współczesności i co z niej dla nas wynika?

Na te i wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w pierwszym numerze SIEJMY w nowym Roku Pańskim 2023.

SPIS TREŚCI:

Dobrobyt - jak sobie z nim radzić? - Monika Piosik

Kapłani czasów postpiśmiennych - Dominika Wrzałko

Katolik vs. świat - Piotr Ziemecki

Autorytet Rzymu autorytetem Piotra? - Paweł Głowacki

Okres Bożego Narodzenia, któremu poświęciliśmy niniejszy numer SIEJMY to czas, który warto przeżyć z sensem — bez oderwania od istoty tego, co tak naprawdę świętujemy.

Boże Narodzenie to czas, kiedy każdy, bez wyjątku, może zgromadzić się wokół betlejemskiej groty. To czas rozważania wielkiej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, ale i czas podjęcia refleksji nad własnym życiem i celami, do których dążymy.

Wbrew komercyjnej i nieraz wręcz rozpraszającej tzw. atmosfery świątecznej, podejdźmy do tych Świąt na poważnie. Starajmy się nie banalizować tej rzeczywistości. Przeżyjmy bożonarodzeniowy okres z wiarą i zadumą, którym będzie towarzyszyć autentyczna radość i nadzieja.

Pójdźmy wszyscy do stajenki!

Drogi Czytelniku!

Przed Tobą najnowsze wydanie naszego e-magazynu, które poświęciliśmy niezwykle refleksyjnemu i wpasowującemu się w atmosferę listopadowej zadumy, tematowi sensu życia.

W tym numerze SIEJMY podjęliśmy próbę odpowiedzi nie tylko na generalne pytania o sens życia i spraw związanych z naszą wiarą. Postaraliśmy się również poruszyć kwestie bardzo konkretne, które dotykają tych metafizycznych zagadnień. Z ogólnym i ponadludzkim charakterem pytań o sens życia zestawiliśmy bardzo realne i praktyczne problemy, z którymi każdy z nas spotyka się na swojej życiowej drodze.

Mamy nadzieję, że każdy z tekstów zawartych w tym listopadowym SIEJMY będzie okazją do pogłębionej refleksji o sensie naszego życia, wiary i działań, które podejmujemy.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru!

SPIS TREŚCI:

 1. JAKI JEST SENS ŻYCIA? Dominika Wrzałko
 2. JAK SIĘ ZATOPIĆ, BY NIE UTONĄĆ? Monika Piosik
 3. W POSZUKIWANIU SENSU EWANGELIZACJI. Piotr Ziemecki
 4. NIE WSZYSTKO EWANGELIA, CO O BOGU. Miłosz Żemła
 5. PRYMAT PIOTRA-SKAŁY U JANA Z DAMASZKU. Paweł Głowacki

Drodzy Czytelnicy!

Na progu trzeciej rocznicy powstania Grupy Siejmy oddajemy w Wasze ręce trzydziesty numer naszego katolickiego e-magazynu. Poświęciliśmy go w znacznej mierze tematowi tolerancji. Chyba wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że współcześnie jest to kwestia bardzo żywo dyskutowana. Uznaliśmy, że nie może w takiej dyskusji zabraknąć głosu młodych katolików.

Jak zatem możemy rozumieć tolerancję? Czy jest to pojęcie, które w konfrontacji z katolickimi wartościami trzeba odrzucić? Czy można być tolerancyjnym, ale po katolicku? Co właściwie zawiera w sobie to słowo i czy współczesny świat rozumie je prawidłowo?

Na powyższe pytania, które - mamy nadzieję - sprowokują każdego również do owocnych refleksji, znajdziecie odpowiedź w tym październikowym, A.D. 2022, numerze SIEJMY.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru!

SPIS TREŚCI:

Tolerancja nie z tego świata |DOMINIKA WRZAŁKO

Katolickie rozumienie tolerancji |PIOTR ZIEMECKI

Broń człowieczeństwa z miłością! |MIŁOSZ ŻEMŁA

Różaniec - źródło życia duchowego | MONIKA PIOSIK

Pierwsi chrześcijanie o Bóstwie Chrystusa Pana | PAWEŁ GŁOWACKI

Chrześcijański ideał życia zawiera w sobie element nieustannej walki ze wszystkim tym, co oddala nas od Pana Boga i co utrudnia nam dojście do wiecznej szczęśliwości.

Warto uświadomić sobie, że walka ta ma przede wszystkim wymiar duchowy i wewnętrzny. Nie ogranicza się ona do wzniosłych haseł i widocznej na zewnątrz pobożności, ale jest praktyczną, a nieraz i skrytą walką z własnymi wadami i grzechami.

Ten wrześniowy numer SIEJMY poświęcamy właśnie tematowi walki duchowej, której zmagania mają doprowadzić nas do bycia najlepszą wersją samego siebie.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury wrześniowego numeru SIEJMY, podjęcia licznych refleksji, a nade wszystko zawalczenia o swoje wnętrze!

SPIS TREŚCI:
 1. "Jeśli poznało się pokój, wojna jest nieznośna" Dominika Wrzałko
 2. "Wstań i walcz!" Monika Piosik
 3. "Zawalcz o siebie" Piotr Ziemecki
 4. "Introwertyzm - mam tę moc!" Miłosz Żemła
 5. "Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w okresie patrystycznym" Paweł Głowacki

W naszym społeczeństwie możemy spotkać się z najróżniejszymi modelami wychowawczymi. Na ich kształt wpływać może wiele czynników wynikających z określonego modelu rodziny, systemu edukacji, czy też poziomu swobody dawanej młodym osobom. Wychowywanie młodego człowieka może przybrać bardzo różne oblicze.

Co jednak wpływa na to, jak wychowują się młode osoby? Jakie konsekwencje dla procesu wychowawczego niesie za sobą obecność bardzo współczesnych czynników zewnętrznych w życiu każdego nastolatka? Czy współczesna rodzina, szkoła, a nawet Kościół, mają jeszcze realny wpływ na kształtowanie młodzieży? Na te i wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w tym numerze SIEJMY. Jak zwykle zachęcamy również do podjęcia refleksji i dyskusji nad tak ważnym tematem jakim jest wychowanie młodego pokolenia.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury sierpniowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:
 1. "Bez stresu czy bez kar - jak wychowywać dzieci?" Dominika Wrzałko
 2. "Czy masz jeszcze długopis" Monika Piosik
 3. "Młodzi młodym. Co jest problemem w wychowaniu młodzieży? A czym powinniśmy zwalczać problem?" Przemysław Banasik
 4. "Wychowanie do życia poza rodziną" Piotr Ziemecki
 5. "Św. Augustyn a święci w niebie: katolicka czy protestancka perspektywa?" Paweł Głowacki

„Przyjaciel kocha w każdym czasie” - to zdanie z siedemnastego rozdziału Księgi Przysłów w sposób niezwykle prosty ukazuje nam istotę przyjaźni. Przyjaźń jest w rzeczywistości najwyższą formą miłości, która — jak dopowie Św. Paweł Apostoł w Hymnie o miłości — nigdy nie ustaje.

Wielu z nas traktuje okres wakacyjny jako czas tworzenia nowych lub utrwalania istniejących już przyjaźni. Sprzyja temu chociażby możliwość oderwania się od codziennych obowiązków naukowych czy zawodowych, pogoda umożliwiająca spędzanie czasu w gronie przyjaciół na świeżym powietrzu, czy też wyjazdy urlopowe w zupełnie nowe miejsca z szansą poznania nowych osób. Wszystko to powoduje, że letnie miesiące mogą być przepełnione pięknymi chwilami budowania przyjaźni. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się poświęcić ten lipcowy numer SIEJMY tematowi przyjaźni.

W tym numerze pragniemy podzielić się naszymi refleksjami dotyczącymi tej najwyższej formy miłości. Na przykładach wyjętych z Pisma Świętego, dzieł mistyków i ludzi żywej wiary, chcemy zachęcić każdego z Was, drodzy Czytelnicy, do choćby krótkiej chwili namysłu nad pięknem przyjaźni i tym, jak ważne jest otwieranie się na jej różne formy w naszym życiu.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury lipcowego numeru SIEJMY!

Kościół naucza, że w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został nam objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska. To właśnie wtedy weszliśmy w „czasy ostateczne” i czas Kościoła, w którym Duch Święty nieustannie działa i zsyła nam swoje dary.

Trwając w atmosferze minionej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego,
przedstawiamy czerwcowy numer SIEJMY, którego tematem przewodnim jest właśnie Duch Święty i Jego działanie we współczesnym świecie i naszym życiu.

Tym numerem SIEJMY chcemy pobudzić każdego z Czytelników do próby odpowiedzi na pytanie o to, jak każdy z nas przyjmuje dary Ducha Świętego i Jego obecność w Kościele. Czy jesteśmy wystarczająco otwarci na działanie Parakleta? Czy wierzymy, że jest On realnie i nieustannie obecny w swoim Kościele? Czy potrafimy z wiarą i nadzieją spojrzeć na rzeczywistość, która nas otacza? Czy w głębi naszych serc pragniemy, aby Duch Święty prowadził nas ku prawdzie i świętości?

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury czerwcowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:

 1. "Przybądź Duchu Święty!" - Monika Piosik
 2. "Duch Pocieszyciel i cnota nadziei" - Piotr Ziemecki
 3. "Wierzę w Kościół, więc ufam Duchowi Świętemu" - Dominika Wrzałko (de domo Meller)
 4. "Wy dajcie im jeść!" - Przemysław Banasik
 5. "Papież Honoriusz a supremacja i nieomylność Rzymu" - Paweł Głowacki

Maj to czas, w którym w szczególny sposób kierujemy nasze życie duchowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ten „maryjny miesiąc”, zwany czasem również „najpiękniejszym miesiącem majem”, to kolejna okazja do podjęcia głębszej refleksji nad życiem i świętością Niepokalanej.

Jako przybrane dzieci Maryi, możemy w Niej ujrzeć wszelką pociechę w naszych smutkach, ale i wzór do naśladowania – przykład kroczenia przez życie na Boży sposób, Bożymi ścieżkami.

„Nowa Ewa” jest też szczególnym wzorem dla każdej kobiety. To właśnie w osobie Maryi Pan Bóg wywyższył kobietę czyniąc z Niej Matkę swojego Syna i Zbawiciela Świata. Wszystko to ukazuje nam piękne przesłanie chrześcijaństwa, które od zawsze (w różnych formach, nie zawsze zrozumiałych współcześnie i nie zawsze w sposób idealny) niosło w sobie szacunek do kobiet i ideę równej godności kobiet i mężczyzn.

Ten numer SIEJMY chcemy poświęcić właśnie tym dwóm wielkim tematom: Matce Bożej oraz kobiecości, które tak silnie są ze sobą związane.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury majowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:

 1. "Bóg zawierzył kobiecie" - Monika Piosik
 2. "Czy potrzebujemy tradwife?" - Dominika Wrzałko (de domo Meller)
 3. "Godność na sprzedaż. Dlaczego kobiety się nie cenią?" - Gabrysia Marcinkiewicz
 4. "Na wzór Maryi" - Piotr Ziemecki
 5. "Czy Pismo Święte przeczy dogmatowi o trwałym dziewictwie Maryi?" - Paweł Głowacki

W tym miesiącu przygotowaliśmy numer SIEJMY poświęcony tematyce Prawdy i Zmartwychwstania. Głęboko wierzę w to, że teksty w nim zawarte pozwolą każdemu z Czytelników przeżyć tegoroczne Święta Wielkiej Nocy na sposób refleksyjny i w poszukiwaniu tego, co w nadchodzących uroczystościach najważniejsze.

Pamiętajmy, że bez przyjęcia prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa nie ma Kościoła, nie ma wiary, nie ma jakichkolwiek form chrześcijańskiej pobożności. Niech zatem uznanie tej prawdy w naszym życiu, będzie równocześnie powodem do dalszego jej zgłębiania i odnajdywania wszystkich pozostałych prawd, które prowadzą nas do zbawienia.

Życząc owocnego przeżycia tegorocznych Świąt Paschalnych, całą Redakcją SIEJMY oddajemy ku pożytkowi każdego z naszych Czytelników kwietnowy (wielkanocny) numer naszego e-magazynu.

Owocnej lektury!

SPIS TREŚCI:

 1. "Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał!" Przemysław Banasik
 2. "Zaprzeć się samego siebie" Dominika Meller
 3. "Wielkanocne poszukiwanie Prawdy" Piotr Ziemecki
 4. "Czy święty (s)pokój nie ma ceny?" Monika Piosik
 5. "Piotr jako skała i fundament" Paweł Głowacki