E-magazyn siejmy

Maj to miesiąc poświęcony duchowości maryjnej. W polskiej tradycji, w sposób szczególny kierujemy w tym czasie swoją pobożność ku majowym nabożeństwom. Liturgicznie okres ten niejako inaugurujemy uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Jednak majowe dni mogą sprzyjać nie tylko zwyczajowej pobożności, ale również głębszemu zastanowieniu się nad tajemnicą powołania i orędownictwa Bogarodzicy. W tym numerze SIEJMY znajdziesz treści, które z pewnością zachęcą Cię do głębszej refleksji nad – zarówno Twoją osobistą, jak i całego Kościoła – relacją z Niepokalaną.

Soli Deo per Mariam - Samemu Bogu przez Maryję, to słowa, które również warto rozważać w tym czasie. Szczególnie że było to zawołanie drugiego, obok Matki Najświętszej, bohatera tego numeru SIEJMY. Już po raz drugi od czasu beatyfikacji, 28 maja, będziemy obchodzić wspomnienie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wielka postać polskiego Kościoła, której nauczanie wymaga ponownego odkrycia.

Mamy nadzieję, że artykuły tu zamieszczone będą początkiem Twojego zanurzenia w dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia.

SPIS TREŚCI:

Autorytet dla naszych czasów - Piotr Ziemecki

Jak mówić o Prymasie? - Franciszek Jóźwicki

Kobieta wyznaczająca trendy - Dominika Wrzałko

Misja Niepokalanego Serca Maryi - Monika Piosik

Rola Maryi oczami starożytnych chrześcijan w ekonomii zbawienia - Paweł Głowacki

Przed nami najważniejsze dni w roku liturgicznym, jakimi są Święte Triduum oraz uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Warto jednak pamiętać, że Wielkanoc nie kończy się na tzw. drugim dniu Świąt, ale w sposób szczególny wspominamy ją przez cały okres wielkanocny, a więc aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wyjątkowa w tym czasie jest oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy to każdego dnia tygodnia wielkanocnego świętujemy w randze uroczystości Zmartwychwstanie Pańskie.

Warto, abyśmy ten wyjątkowy czas przeżywali w każdym aspekcie naszego życia. Prawdy zmartwychwstania nie da się bowiem ograniczyć nawet do czegoś tak pięknego i ważnego, jak liturgia tych świętych dni. Ta prawda musi być obecna w całym naszym życiu — musi być swoistym drogowskazem pokazującym cel naszej ziemskiej wędrówki.

Wierzymy, że treści, które przygotowaliśmy w tej wielkanocnej odsłonie naszego e-magazynu pomogą głębiej przeżyć ten piękny czas Zmartwychwstania.

SPIS TREŚCI:

Pragnienie życia wiecznego - Piotr Ziemecki

Między śmiercią a zmartwychwstaniem Chrystusa - Miłosz Żemła

Czy jesteś gotowy na cud? - Monika Piosik

Modlitwa do świętych w niebie w starożytności chrześcijańskiej - Paweł Głowacki

Każdy na swój sposób przeżywa Wielki Post. Dla jednych jest to czas szczególnego wysiłku związanego z podjęciem ambitnych postanowień, dla innych całkiem zwyczajne – choć w jakiś sposób uduchowione – przygotowanie do Wielkanocy, a dla jeszcze innych jest to czas wzmożonego wysiłku mającego na celu porzucenie swoich grzechów
i nawrócenie się ku Panu Bogu.

Kościół na przestrzeni wieków wypracował pewne uniwersalne wzorce przeżywania Wielkiego Postu. Widzimy je chociażby w trzech najważniejszych atrybutach tego okresu, którymi są post, modlitwa
i jałmużna. Wszystkie one na swój sposób są dla nas propozycją wielkopostnej drogi. Pomimo odmiennego rozumienia Wielkiego Postu, pomimo różnic w duchowości i charyzmatach, każdy z nas może odnaleźć swoją wielkopostną drogę w tych trzech wskazanych elementach.

Marcowym numerem SIEJMY chcemy zainspirować każdego Czytelnika do podjęcia tego wyzwania i odważnego wejścia na wielkopostną drogę.

SPIS TREŚCI:

10% ma znaczenie - Monika Piosik

Post od wygody - Piotr Ziemecki

Może wyluzuj z tym Wielkim Postem? - Miłosz Żemła

Uwolnij się od rzeczy - Dominika Wrzałko

Jedno Ciało, jedna Głowa: Kościół i Biskup Rzymu jako głowa wszystkich Kościołów w świadectwach historycznych (IV-IX w.) - Paweł Głowacki

Czy zastanawiasz się czasem nad pojęciem idealnego życia? Czy w praktyce dążysz do takiego stanu? Wydaje Ci się, że jest on do osiągnięcia tu na ziemi, pomimo ograniczeń doczesności, czy raczej tego stanu dopatrujesz wyłącznie w życiu po śmierci? A może nie zważając na wszelkie przeciwności i własne słabości niestrudzenie dążysz do perfekcji w każdej dziedzinie swojego życia? Czy w sferze społecznej, życia państwa i Kościoła, pragniesz zaprowadzenia porządku idealnego?

W tym numerze staramy się odpowiedzieć na problemy kryjące się w tych i wielu innych ważnych pytaniach odnoszących się do naszej życiowej wędrówki pełnej zmagań, trudów, ale przecież również radości. Wierzymy, że pomogą Ci one choć w części odsłonić tajemnicę idealnego życia.

SPIS TREŚCI:

W poszukiwaniu ścieżek prowadzących do ideału… - z Krystianem Kratiukiem rozmawia Monika Piosik

Robię wszystko, ale mogę więcej. Perfekcjonizm w życiu duchowym chrześcijanina - Miłosz Żemła

Nie bój się tęsknić - Dominika Wrzałko

Prawdziwie idealne życie - Piotr Ziemecki

Supremacja i nieomylność Rzymu w konfrontacji z monoteletyzmem - Paweł Głowacki

Każdy z nas musi kiedyś stanąć przed wyzwaniem poradzenia sobie
ze współczesnym światem. Dla jednych będzie to wyzwanie odnalezienia swojego powołania i miejsca w społeczeństwie, dla drugich poradzenie sobie z różnymi ograniczeniami, a dla innych próba jak najbardziej produktywnego i skutecznego wykorzystania szans, jakie daje XXI wiek. Dla osób wierzących i poszukujących Boga, obok tego zawsze będą też pojawiać się nieustanne pytania o cel naszej ziemskiej wędrówki i dobieranie właściwych środków do osiągnięcia tego celu.

Jak zatem poradzić sobie w rzeczywistości, którą zastaliśmy? Jak wychować kolejne pokolenia i przygotować je na jeszcze bardziej odmienny świat, od tego, który znali nasi przodkowie i którego my dziś jeszcze doświadczamy? Jaka jest właściwa diagnoza współczesności i co z niej dla nas wynika?

Na te i wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w pierwszym numerze SIEJMY w nowym Roku Pańskim 2023.

SPIS TREŚCI:

Dobrobyt - jak sobie z nim radzić? - Monika Piosik

Kapłani czasów postpiśmiennych - Dominika Wrzałko

Katolik vs. świat - Piotr Ziemecki

Autorytet Rzymu autorytetem Piotra? - Paweł Głowacki

Okres Bożego Narodzenia, któremu poświęciliśmy niniejszy numer SIEJMY to czas, który warto przeżyć z sensem — bez oderwania od istoty tego, co tak naprawdę świętujemy.

Boże Narodzenie to czas, kiedy każdy, bez wyjątku, może zgromadzić się wokół betlejemskiej groty. To czas rozważania wielkiej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, ale i czas podjęcia refleksji nad własnym życiem i celami, do których dążymy.

Wbrew komercyjnej i nieraz wręcz rozpraszającej tzw. atmosfery świątecznej, podejdźmy do tych Świąt na poważnie. Starajmy się nie banalizować tej rzeczywistości. Przeżyjmy bożonarodzeniowy okres z wiarą i zadumą, którym będzie towarzyszyć autentyczna radość i nadzieja.

Pójdźmy wszyscy do stajenki!

Drogi Czytelniku!

Przed Tobą najnowsze wydanie naszego e-magazynu, które poświęciliśmy niezwykle refleksyjnemu i wpasowującemu się w atmosferę listopadowej zadumy, tematowi sensu życia.

W tym numerze SIEJMY podjęliśmy próbę odpowiedzi nie tylko na generalne pytania o sens życia i spraw związanych z naszą wiarą. Postaraliśmy się również poruszyć kwestie bardzo konkretne, które dotykają tych metafizycznych zagadnień. Z ogólnym i ponadludzkim charakterem pytań o sens życia zestawiliśmy bardzo realne i praktyczne problemy, z którymi każdy z nas spotyka się na swojej życiowej drodze.

Mamy nadzieję, że każdy z tekstów zawartych w tym listopadowym SIEJMY będzie okazją do pogłębionej refleksji o sensie naszego życia, wiary i działań, które podejmujemy.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru!

SPIS TREŚCI:

 1. JAKI JEST SENS ŻYCIA? Dominika Wrzałko
 2. JAK SIĘ ZATOPIĆ, BY NIE UTONĄĆ? Monika Piosik
 3. W POSZUKIWANIU SENSU EWANGELIZACJI. Piotr Ziemecki
 4. NIE WSZYSTKO EWANGELIA, CO O BOGU. Miłosz Żemła
 5. PRYMAT PIOTRA-SKAŁY U JANA Z DAMASZKU. Paweł Głowacki

Drodzy Czytelnicy!

Na progu trzeciej rocznicy powstania Grupy Siejmy oddajemy w Wasze ręce trzydziesty numer naszego katolickiego e-magazynu. Poświęciliśmy go w znacznej mierze tematowi tolerancji. Chyba wszyscy zgodzimy się ze stwierdzeniem, że współcześnie jest to kwestia bardzo żywo dyskutowana. Uznaliśmy, że nie może w takiej dyskusji zabraknąć głosu młodych katolików.

Jak zatem możemy rozumieć tolerancję? Czy jest to pojęcie, które w konfrontacji z katolickimi wartościami trzeba odrzucić? Czy można być tolerancyjnym, ale po katolicku? Co właściwie zawiera w sobie to słowo i czy współczesny świat rozumie je prawidłowo?

Na powyższe pytania, które - mamy nadzieję - sprowokują każdego również do owocnych refleksji, znajdziecie odpowiedź w tym październikowym, A.D. 2022, numerze SIEJMY.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru!

SPIS TREŚCI:

Tolerancja nie z tego świata |DOMINIKA WRZAŁKO

Katolickie rozumienie tolerancji |PIOTR ZIEMECKI

Broń człowieczeństwa z miłością! |MIŁOSZ ŻEMŁA

Różaniec - źródło życia duchowego | MONIKA PIOSIK

Pierwsi chrześcijanie o Bóstwie Chrystusa Pana | PAWEŁ GŁOWACKI

Chrześcijański ideał życia zawiera w sobie element nieustannej walki ze wszystkim tym, co oddala nas od Pana Boga i co utrudnia nam dojście do wiecznej szczęśliwości.

Warto uświadomić sobie, że walka ta ma przede wszystkim wymiar duchowy i wewnętrzny. Nie ogranicza się ona do wzniosłych haseł i widocznej na zewnątrz pobożności, ale jest praktyczną, a nieraz i skrytą walką z własnymi wadami i grzechami.

Ten wrześniowy numer SIEJMY poświęcamy właśnie tematowi walki duchowej, której zmagania mają doprowadzić nas do bycia najlepszą wersją samego siebie.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury wrześniowego numeru SIEJMY, podjęcia licznych refleksji, a nade wszystko zawalczenia o swoje wnętrze!

SPIS TREŚCI:
 1. "Jeśli poznało się pokój, wojna jest nieznośna" Dominika Wrzałko
 2. "Wstań i walcz!" Monika Piosik
 3. "Zawalcz o siebie" Piotr Ziemecki
 4. "Introwertyzm - mam tę moc!" Miłosz Żemła
 5. "Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w okresie patrystycznym" Paweł Głowacki

W naszym społeczeństwie możemy spotkać się z najróżniejszymi modelami wychowawczymi. Na ich kształt wpływać może wiele czynników wynikających z określonego modelu rodziny, systemu edukacji, czy też poziomu swobody dawanej młodym osobom. Wychowywanie młodego człowieka może przybrać bardzo różne oblicze.

Co jednak wpływa na to, jak wychowują się młode osoby? Jakie konsekwencje dla procesu wychowawczego niesie za sobą obecność bardzo współczesnych czynników zewnętrznych w życiu każdego nastolatka? Czy współczesna rodzina, szkoła, a nawet Kościół, mają jeszcze realny wpływ na kształtowanie młodzieży? Na te i wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w tym numerze SIEJMY. Jak zwykle zachęcamy również do podjęcia refleksji i dyskusji nad tak ważnym tematem jakim jest wychowanie młodego pokolenia.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury sierpniowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:
 1. "Bez stresu czy bez kar - jak wychowywać dzieci?" Dominika Wrzałko
 2. "Czy masz jeszcze długopis" Monika Piosik
 3. "Młodzi młodym. Co jest problemem w wychowaniu młodzieży? A czym powinniśmy zwalczać problem?" Przemysław Banasik
 4. "Wychowanie do życia poza rodziną" Piotr Ziemecki
 5. "Św. Augustyn a święci w niebie: katolicka czy protestancka perspektywa?" Paweł Głowacki