E-magazyn siejmy

Maj to czas, w którym w szczególny sposób kierujemy nasze życie duchowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ten „maryjny miesiąc”, zwany czasem również „najpiękniejszym miesiącem majem”, to kolejna okazja do podjęcia głębszej refleksji nad życiem i świętością Niepokalanej.

Jako przybrane dzieci Maryi, możemy w Niej ujrzeć wszelką pociechę w naszych smutkach, ale i wzór do naśladowania – przykład kroczenia przez życie na Boży sposób, Bożymi ścieżkami.

„Nowa Ewa” jest też szczególnym wzorem dla każdej kobiety. To właśnie w osobie Maryi Pan Bóg wywyższył kobietę czyniąc z Niej Matkę swojego Syna i Zbawiciela Świata. Wszystko to ukazuje nam piękne przesłanie chrześcijaństwa, które od zawsze (w różnych formach, nie zawsze zrozumiałych współcześnie i nie zawsze w sposób idealny) niosło w sobie szacunek do kobiet i ideę równej godności kobiet i mężczyzn.

Ten numer SIEJMY chcemy poświęcić właśnie tym dwóm wielkim tematom: Matce Bożej oraz kobiecości, które tak silnie są ze sobą związane.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury majowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:

  1. "Bóg zawierzył kobiecie" - Monika Piosik
  2. "Czy potrzebujemy tradwife?" - Dominika Wrzałko (de domo Meller)
  3. "Godność na sprzedaż. Dlaczego kobiety się nie cenią?" - Gabrysia Marcinkiewicz
  4. "Na wzór Maryi" - Piotr Ziemecki
  5. "Czy Pismo Święte przeczy dogmatowi o trwałym dziewictwie Maryi?" - Paweł Głowacki

W tym miesiącu przygotowaliśmy numer SIEJMY poświęcony tematyce Prawdy i Zmartwychwstania. Głęboko wierzę w to, że teksty w nim zawarte pozwolą każdemu z Czytelników przeżyć tegoroczne Święta Wielkiej Nocy na sposób refleksyjny i w poszukiwaniu tego, co w nadchodzących uroczystościach najważniejsze.

Pamiętajmy, że bez przyjęcia prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa nie ma Kościoła, nie ma wiary, nie ma jakichkolwiek form chrześcijańskiej pobożności. Niech zatem uznanie tej prawdy w naszym życiu, będzie równocześnie powodem do dalszego jej zgłębiania i odnajdywania wszystkich pozostałych prawd, które prowadzą nas do zbawienia.

Życząc owocnego przeżycia tegorocznych Świąt Paschalnych, całą Redakcją SIEJMY oddajemy ku pożytkowi każdego z naszych Czytelników kwietnowy (wielkanocny) numer naszego e-magazynu.

Owocnej lektury!

SPIS TREŚCI:

  1. "Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał!" Przemysław Banasik
  2. "Zaprzeć się samego siebie" Dominika Meller
  3. "Wielkanocne poszukiwanie Prawdy" Piotr Ziemecki
  4. "Czy święty (s)pokój nie ma ceny?" Monika Piosik
  5. "Piotr jako skała i fundament" Paweł Głowacki

Trwa Wielki Post — czas nawrócenia, czas wzięcia swojego krzyża na ramiona, czas radykalnego zwrócenia się ku Panu Bogu.

Niezwykle ważne jest, abyśmy nie „przespali” tego szczególnego okresu
w roku liturgicznym. Nawet będąc na półmetku Wielkiego Postu możemy jeszcze podjąć działania, które nie tylko lepiej przygotują nas do Świąt Paschalnych, ale również zintensyfikują nasz nieustanny proces nawrócenia.

Tym numerem SIEJMY chcemy pobudzić każdego z Czytelników do intensywniejszego i bardziej pogłębionego duchowo indywidualnego dzieła nawrócenia. Pragniemy zachęcić do otwarcia się w tym wielkopostnym czasie na krzyż, który jest symbolem zbawienia i naszą do niego drogą.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru SIEJMY!

Lutowy numer SIEJMY poświęciliśmy niemal w całości tematyce lęku. Na naszych łamach staramy się znaleźć odpowiedzi na szereg pytań odnoszących się do tego zagadnienia. Czy chrześcijanin może się lękać? Gdzie są granice strachu, a gdzie występuje naturalna bojaźń? Dlaczego boimy się o naszą przyszłość, o nasze zdrowie, czy też los naszych bliskich?

Treści, które tu znajdziecie mają zachęcić każdego z Czytelników do podjęcia refleksji nad zagadnieniem lęku w naszym życiu, jako uczniów Chrystusa. Słowo Boże oraz Magisterium Kościoła w znacznej mierze odpowiadają wprost na postawione tu pytania. Trzeba jednak przyznać, że nie zawsze te odpowiedzi będą proste i przejrzyste, a czasem mogą być wręcz niedostrzegalne. Mechanizmy współczesnego świata niejednokrotnie celowo ukrywają przed nami prawdziwą genezę naszych lęków i obaw. Czy potrafimy stanąć w prawdzie i po chrześcijańsku skonfrontować się ze strachem?

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru SIEJMY!

„Posłani w pokoju Chrystusa” to hasło ostatniego etapu trzyletniego programu duszpasterskiego przygotowanego w polskim Kościele. W nawiązaniu do tego hasła, w pierwszym numerze SIEJMY w nowym Roku Pańskim 2022 postanowiliśmy podjąć refleksję nad różnymi obliczami bycia „posłanym w pokoju Chrystusa”.

Tym numerem naszego e-magazynu chcielibyśmy również zachęcić każdego do skupienia się nad różnymi aspektami bycia „posłanym” – bycia prawdziwym uczniem Chrystusa, który realizuje przesłanie pokoju. Tylko dzięki temu możemy odkryć, co w naszym życiu jest realizacją tego zadania, a co oddala nas nie tylko od wypełnienia tej misji, ale również u samego fundamentu od Pana Boga.

Życzymy owocnej lektury!

Grudniowy numer SIEJMY poświęciliśmy niemal w całości Bożemu Narodzeniu. Szczerze wierzymy, że każdy z nas te Święta może z roku na rok przeżywać głębiej i być lepiej przygotowanym na przyjście Pana. Mamy
nadzieję, że przygotowane przez nas treści skłonią każdego Czytelnika do
bożonarodzeniowej refleksji i pozwolą owocniej przeżyć ten piękny czas.

W tym szczególnym czasie, tak w adwentowym przededniu Świąt, jak
i w samą Uroczystość Narodzenia Pańskiego, nie bójmy się wołać: Veni,
Emmanuel! Przybądź Emmanuelu, Boże z nami! Wejdź do naszych serc
i przemieniaj je według Twojej woli. Prowadź nas Twoimi ścieżkami. Uzdalniaj nas do życia według Twych pouczeń. Uzdrów, co zranione, podnieś, co upadłe. Obyśmy zawsze mieli otwarte serca na Ciebie i byli przygotowani na Twoje przyjście, Boże.

W imieniu całego Zespołu redakcyjnego, życzę wiele prawdziwej Miłości na te Święta oraz owocnej lektury tego numeru SIEJMY!

Znacząca większość z nas doświadczyła w swoim życiu chwil osamotnienia. Samotność może dotknąć każdego, bez względu na wiek, sytuację rodzinną, status majątkowy, czy wykształcenie. Owszem, istnieją
pewne uwarunkowania, które przyczyniają się do pogłębiania
samotności, jednak łatwo zauważyć, że wraz ze zmianami społecznymi i technologicznymi, których jesteśmy świadkami, możemy zaobserwować coraz powszechniejsze poczucie osamotnienia.

Szczególnie niepokojąca w tym kontekście wydaje się samotność wśród
ludzi młodych. To właśnie z myślą o nich stworzyliśmy ten numer SIEJMY, który niemal w całości został poświęcony tytułowemu problemowi.

Czym jest samotność? Jak uniknąć popadnięcia w stan osamotnienia?
W jaki sposób nasza wiara i Pan Bóg pomagają nam w chwilach, gdy
czujemy się samotni?

Na te i inne pytania staraliśmy się jak najpełniej odpowiedzieć w tym
numerze SIEJMY. Życzę owocnej lektury!

Współczesny młody człowiek niejednokrotnie bywa ogromnie zagubiony. Natłok (dez)informacji, zwodniczych dróg na skróty i fałszywych wskazówek potrafi zaprowadzić na manowce nawet człowieka wydawałoby się dobrze uformowanego.
Ten numer SIEJMY poświęciliśmy w znacznej mierze powodom, które stoją za zagubieniem młodego człowieka we współczesnym świecie. Pragniemy zachęcić każdego z naszych Czytelników do podjęcia refleksji nad wpływem współczesnych nurtów myślowych, ideologii, czy też otaczającej nas zewsząd wirtualnej rzeczywistości, na przytłoczenie i zagubienie się młodzieży.
W naszych tekstach znalazły się też konkretne propozycje zmiany życia na lepsze. Zmiany w kierunku odnalezienia tego, co istotne i tego, co prowadzi do Pana Boga, w którym realnie możemy odnaleźć siebie, a także wszystko to, co dobre, prawdziwe i piękne.
Całą Redakcją życzymy owocnej lektury!

Wrześniowa beatyfikacja Czcigodnych Sług Bożych Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej zwraca nasze myśli ku
życiorysom i spuściźnie tych dwojga Błogosławionych.

Ten numer SIEJMY poświęciliśmy w znacznej mierze właśnie Prymasowi
Tysiąclecia oraz Matce Róży. Treści tu zawarte jedynie w niewielki sposób
dotykają bogactwa spuścizny tych dwojga wielkich postaci. Mamy jednak
nadzieję, że będą one zachętą do podjęcia głębszej refleksji nad życiem
i świętością Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej.

W tym numerze, do rąk Czytelnika oddajemy również nasz stały kącik
apologetyczny, w którym podjęta została próba wyjaśnienia teologicznego
rozumienia Maryi jako Arki Przymierza. Wrześniowe SIEJMY to także
wywiad z niezwykłym młodym człowiekiem, który swego czasu przemierzył Polskę z krzyżem na swoich barkach. Mamy nadzieję, że rozmowa ta będzie inspiracją do podjęcia refleksji nad sensem krzyża, który dany jest każdemu z nas na drodze do zbawienia.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury!

Małżeństwo z całą pewnością powinno być wspólną drogą do świętości obojga małżonków. Związek mężczyzny i kobiety rodzący się z podjęcia przez nich decyzji miłości ma być miejscem, w którym ślubowana miłość, wierność, uczciwość oraz trwanie razem do śmierci, będą uświęcały małżonków i prowadziły ich wspólnie do zbawienia.

Wszyscy zdajemy sobie jednak sprawę, że problemy codzienności, nasza ludzka ułomność i skłonność do grzechu, a także podupadające moralnie społeczeństwa, w których żyjemy, mogą stawać na przeszkodzie tak pięknie nakreślonej drodze.

Z myślą o przezwyciężaniu tych przeszkód, powstał ten sierpniowy numer SIEJMY. W znacznej mierze został on poświęcony właśnie współczesnym problemom małżeńskim, związkowym i rodzinnym. Mam nadzieję, że dokładając tę skromną cegiełkę do dzieła apostolstwa małżeństw (tak już zaślubionych, jak i tych, które dopiero się zawiążą) zainspirujemy Czytelników do powrotu, wejścia lub umocnienia na wspólnej drodze do świętości.

Pamiętając o maryjnych uroczystościach przypadających w sierpniu, w tym numerze znalazły się również artykuły poświęcone tej tematyce. Niech będą one zachętą do refleksji nad orędownictwem Matki Bożej, jak i posłużą do pogłębienia wiedzy teologicznej o osobie Najświętszej Maryi Panny.