E-magazyn siejmy

Pojęcie postępu jest współcześnie używane w odniesieniu do niemal każdego aspektu życia człowieka. Postępowe (bądź nie) mogą być dziś zmiany społeczne, prawne, kulturalne lub technologiczne. Nawet indywidualne postawy ludzkie — choćby dotyczyły wyłącznie życia prywatnego — bywają dziś poddawane ocenie „postępowości”.

W tym numerze SIEJMY postanowiliśmy przyjrzeć się postępowi w najróżniejszych jego obliczach. Mamy nadzieję, że tak trudny, ale równocześnie ponadprzeciętnie aktualny temat, pobudzi wszystkich nas do głębszego przemyślenia obserwowanej rzeczywistości. Spróbujmy razem odpowiedzieć na kluczowe pytania, które dotykają często bardzo odmiennych przejawów postępu.

SPIS TREŚCI:

Wywiad z biskupem Jackiem Grzybowskim - Franciszek Jóźwicki

Wywiad z Adrianem Skoczkowskim - Franciszek Jóźwicki

Jak postępować dobrze? - Dominika Wrzałko

Gdy postęp wyprzedza zrozumienie - Monika Piosik

Postęp? Mam wątpliwości - Piotr Ziemecki

Arka Przymierza w Starym Testamencie: zagadnienia wstępne - Paweł Głowacki

Sierpniowy numer SIEJMY poświęciliśmy przede wszystkim tematowi odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowania dzieci w rodzinie. To niezwykle ważne i aktualne tematy, które chcemy rozważać w odniesieniu do nauczania Kościoła oraz współczesnej sytuacji społecznej i kulturalnej.

Treści, które tu przygotowaliśmy zawierają w sobie nie tylko teoretyczne spojrzenie na poruszane problemy, ale w znacznej mierze bazują również na naszym własnym doświadczeniu i zawierają praktyczne wskazówki postępowania.

Chcielibyśmy zachęcić każdego z Czytelników do podjęcia refleksji na temat rodzicielstwa i wychowania najmłodszego pokolenia. Wierzymy, że zapoznanie się z przygotowanymi przez nas artykułami, będzie do tego doskonałą okazją.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury sierpniowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:

Po co nam dzieci? - Dominika Wrzałko

Rodzice dzieciom - Piotr Ziemecki

Objawienia Boga Ojca - Monika Piosik

Modlitwa do świętych w niebie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa - Paweł Głowacki

Rozpoczęliśmy czas wakacji. Letnie miesiące w sposób naturalny sprzyjają błogiemu oderwaniu się od codziennych obowiązków, turystycznym wyjazdom oraz uczestniczeniu w licznych zabawach i spotkaniach towarzyskich, na świeżym i ciepłym powietrzu.

Czy jednak, jako chrześcijanie, jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni w zażywaniu tego typu rozrywek, chwil relaksu i podróży? Czy nasze życie to rzeczywiście ciągła walka postu z karnawałem, a jako prawdziwie wierzący katolicy powinniśmy dążyć do ascezy w każdym aspekcie naszego życia? Jak możemy zatem podejść do rozrywki „po chrześcijańsku”?

Na te i wiele innych pytań, związanych z wakacyjnym czasem, staramy się odpowiedzieć w tym lipcowym numerze SIEJMY.

SPIS TREŚCI:

"Moralność podróżowania" - Dominika Wrzałko

"Bierność nie jest wyjściem" - Monika Piosik

"Wypełnić letnią pustkę" - Franciszek Jóźwicki

"Jak się bawić?" - Piotr Ziemecki

"Rzymskokatolicki czy protestancki Kościół katolicki?" - Paweł Głowacki

Ora et labora — to wielowiekowe benedyktyńskie zawołanie wyraża uniwersalną chrześcijańską prawdę, która wbrew pozorom nie dotyczy wyłącznie życia zakonnego. Każdy z nas, w swojej codziennej pracy, może kierować się tą zasadą. Dodanie nadprzyrodzonej motywacji, nie tylko pomoże nam lepiej wykonywać powierzone nam prace i zadania, ale pozwoli nam również zachować jedność życia chrześcijańskiego. Zarówno w czasie wolnym, w domowym zaciszu, w miejscu publicznym, czy też właśnie w pracy, jesteśmy wciąż tą samą osobą, która powinna kierować się wartościami, które wyznaje.

Ten numer SIEJMY poświęciliśmy zagadnieniu pracy w życiu współczesnego katolika. Wszystkich Czytelników zachęcamy do podjęcia razem z nami głębszej refleksji na tak ważny temat, który dotyka szczególnie młodsze pokolenia, wkraczające na rynek pracy.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury czerwcowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:

"W pocie oblicza" - Dominika Wrzałko

"Pracuj z wiarą" - Monika Piosik

"Katolik w pracy" - Piotr Ziemecki

"Uchwycić Boga na błonie światłoczułej" - Franciszek Jóźwicki

"Jan Chryzostom - katolicki czy protestancki Ojciec Kościoła?" - Paweł Głowacki

Maj to miesiąc poświęcony duchowości maryjnej. W polskiej tradycji, w sposób szczególny kierujemy w tym czasie swoją pobożność ku majowym nabożeństwom. Liturgicznie okres ten niejako inaugurujemy uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Jednak majowe dni mogą sprzyjać nie tylko zwyczajowej pobożności, ale również głębszemu zastanowieniu się nad tajemnicą powołania i orędownictwa Bogarodzicy. W tym numerze SIEJMY znajdziesz treści, które z pewnością zachęcą Cię do głębszej refleksji nad – zarówno Twoją osobistą, jak i całego Kościoła – relacją z Niepokalaną.

Soli Deo per Mariam - Samemu Bogu przez Maryję, to słowa, które również warto rozważać w tym czasie. Szczególnie że było to zawołanie drugiego, obok Matki Najświętszej, bohatera tego numeru SIEJMY. Już po raz drugi od czasu beatyfikacji, 28 maja, będziemy obchodzić wspomnienie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. To wielka postać polskiego Kościoła, której nauczanie wymaga ponownego odkrycia.

Mamy nadzieję, że artykuły tu zamieszczone będą początkiem Twojego zanurzenia w dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia.

SPIS TREŚCI:

Autorytet dla naszych czasów - Piotr Ziemecki

Jak mówić o Prymasie? - Franciszek Jóźwicki

Kobieta wyznaczająca trendy - Dominika Wrzałko

Misja Niepokalanego Serca Maryi - Monika Piosik

Rola Maryi oczami starożytnych chrześcijan w ekonomii zbawienia - Paweł Głowacki

Przed nami najważniejsze dni w roku liturgicznym, jakimi są Święte Triduum oraz uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Warto jednak pamiętać, że Wielkanoc nie kończy się na tzw. drugim dniu Świąt, ale w sposób szczególny wspominamy ją przez cały okres wielkanocny, a więc aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Wyjątkowa w tym czasie jest oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy to każdego dnia tygodnia wielkanocnego świętujemy w randze uroczystości Zmartwychwstanie Pańskie.

Warto, abyśmy ten wyjątkowy czas przeżywali w każdym aspekcie naszego życia. Prawdy zmartwychwstania nie da się bowiem ograniczyć nawet do czegoś tak pięknego i ważnego, jak liturgia tych świętych dni. Ta prawda musi być obecna w całym naszym życiu — musi być swoistym drogowskazem pokazującym cel naszej ziemskiej wędrówki.

Wierzymy, że treści, które przygotowaliśmy w tej wielkanocnej odsłonie naszego e-magazynu pomogą głębiej przeżyć ten piękny czas Zmartwychwstania.

SPIS TREŚCI:

Pragnienie życia wiecznego - Piotr Ziemecki

Między śmiercią a zmartwychwstaniem Chrystusa - Miłosz Żemła

Czy jesteś gotowy na cud? - Monika Piosik

Modlitwa do świętych w niebie w starożytności chrześcijańskiej - Paweł Głowacki

Każdy na swój sposób przeżywa Wielki Post. Dla jednych jest to czas szczególnego wysiłku związanego z podjęciem ambitnych postanowień, dla innych całkiem zwyczajne – choć w jakiś sposób uduchowione – przygotowanie do Wielkanocy, a dla jeszcze innych jest to czas wzmożonego wysiłku mającego na celu porzucenie swoich grzechów
i nawrócenie się ku Panu Bogu.

Kościół na przestrzeni wieków wypracował pewne uniwersalne wzorce przeżywania Wielkiego Postu. Widzimy je chociażby w trzech najważniejszych atrybutach tego okresu, którymi są post, modlitwa
i jałmużna. Wszystkie one na swój sposób są dla nas propozycją wielkopostnej drogi. Pomimo odmiennego rozumienia Wielkiego Postu, pomimo różnic w duchowości i charyzmatach, każdy z nas może odnaleźć swoją wielkopostną drogę w tych trzech wskazanych elementach.

Marcowym numerem SIEJMY chcemy zainspirować każdego Czytelnika do podjęcia tego wyzwania i odważnego wejścia na wielkopostną drogę.

SPIS TREŚCI:

10% ma znaczenie - Monika Piosik

Post od wygody - Piotr Ziemecki

Może wyluzuj z tym Wielkim Postem? - Miłosz Żemła

Uwolnij się od rzeczy - Dominika Wrzałko

Jedno Ciało, jedna Głowa: Kościół i Biskup Rzymu jako głowa wszystkich Kościołów w świadectwach historycznych (IV-IX w.) - Paweł Głowacki

Czy zastanawiasz się czasem nad pojęciem idealnego życia? Czy w praktyce dążysz do takiego stanu? Wydaje Ci się, że jest on do osiągnięcia tu na ziemi, pomimo ograniczeń doczesności, czy raczej tego stanu dopatrujesz wyłącznie w życiu po śmierci? A może nie zważając na wszelkie przeciwności i własne słabości niestrudzenie dążysz do perfekcji w każdej dziedzinie swojego życia? Czy w sferze społecznej, życia państwa i Kościoła, pragniesz zaprowadzenia porządku idealnego?

W tym numerze staramy się odpowiedzieć na problemy kryjące się w tych i wielu innych ważnych pytaniach odnoszących się do naszej życiowej wędrówki pełnej zmagań, trudów, ale przecież również radości. Wierzymy, że pomogą Ci one choć w części odsłonić tajemnicę idealnego życia.

SPIS TREŚCI:

W poszukiwaniu ścieżek prowadzących do ideału… - z Krystianem Kratiukiem rozmawia Monika Piosik

Robię wszystko, ale mogę więcej. Perfekcjonizm w życiu duchowym chrześcijanina - Miłosz Żemła

Nie bój się tęsknić - Dominika Wrzałko

Prawdziwie idealne życie - Piotr Ziemecki

Supremacja i nieomylność Rzymu w konfrontacji z monoteletyzmem - Paweł Głowacki

Każdy z nas musi kiedyś stanąć przed wyzwaniem poradzenia sobie
ze współczesnym światem. Dla jednych będzie to wyzwanie odnalezienia swojego powołania i miejsca w społeczeństwie, dla drugich poradzenie sobie z różnymi ograniczeniami, a dla innych próba jak najbardziej produktywnego i skutecznego wykorzystania szans, jakie daje XXI wiek. Dla osób wierzących i poszukujących Boga, obok tego zawsze będą też pojawiać się nieustanne pytania o cel naszej ziemskiej wędrówki i dobieranie właściwych środków do osiągnięcia tego celu.

Jak zatem poradzić sobie w rzeczywistości, którą zastaliśmy? Jak wychować kolejne pokolenia i przygotować je na jeszcze bardziej odmienny świat, od tego, który znali nasi przodkowie i którego my dziś jeszcze doświadczamy? Jaka jest właściwa diagnoza współczesności i co z niej dla nas wynika?

Na te i wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w pierwszym numerze SIEJMY w nowym Roku Pańskim 2023.

SPIS TREŚCI:

Dobrobyt - jak sobie z nim radzić? - Monika Piosik

Kapłani czasów postpiśmiennych - Dominika Wrzałko

Katolik vs. świat - Piotr Ziemecki

Autorytet Rzymu autorytetem Piotra? - Paweł Głowacki

Okres Bożego Narodzenia, któremu poświęciliśmy niniejszy numer SIEJMY to czas, który warto przeżyć z sensem — bez oderwania od istoty tego, co tak naprawdę świętujemy.

Boże Narodzenie to czas, kiedy każdy, bez wyjątku, może zgromadzić się wokół betlejemskiej groty. To czas rozważania wielkiej tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, ale i czas podjęcia refleksji nad własnym życiem i celami, do których dążymy.

Wbrew komercyjnej i nieraz wręcz rozpraszającej tzw. atmosfery świątecznej, podejdźmy do tych Świąt na poważnie. Starajmy się nie banalizować tej rzeczywistości. Przeżyjmy bożonarodzeniowy okres z wiarą i zadumą, którym będzie towarzyszyć autentyczna radość i nadzieja.

Pójdźmy wszyscy do stajenki!