E-magazyn siejmy

Chrześcijański ideał życia zawiera w sobie element nieustannej walki ze wszystkim tym, co oddala nas od Pana Boga i co utrudnia nam dojście do wiecznej szczęśliwości.

Warto uświadomić sobie, że walka ta ma przede wszystkim wymiar duchowy i wewnętrzny. Nie ogranicza się ona do wzniosłych haseł i widocznej na zewnątrz pobożności, ale jest praktyczną, a nieraz i skrytą walką z własnymi wadami i grzechami.

Ten wrześniowy numer SIEJMY poświęcamy właśnie tematowi walki duchowej, której zmagania mają doprowadzić nas do bycia najlepszą wersją samego siebie.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury wrześniowego numeru SIEJMY, podjęcia licznych refleksji, a nade wszystko zawalczenia o swoje wnętrze!

SPIS TREŚCI:
 1. "Jeśli poznało się pokój, wojna jest nieznośna" Dominika Wrzałko
 2. "Wstań i walcz!" Monika Piosik
 3. "Zawalcz o siebie" Piotr Ziemecki
 4. "Introwertyzm - mam tę moc!" Miłosz Żemła
 5. "Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w okresie patrystycznym" Paweł Głowacki

W naszym społeczeństwie możemy spotkać się z najróżniejszymi modelami wychowawczymi. Na ich kształt wpływać może wiele czynników wynikających z określonego modelu rodziny, systemu edukacji, czy też poziomu swobody dawanej młodym osobom. Wychowywanie młodego człowieka może przybrać bardzo różne oblicze.

Co jednak wpływa na to, jak wychowują się młode osoby? Jakie konsekwencje dla procesu wychowawczego niesie za sobą obecność bardzo współczesnych czynników zewnętrznych w życiu każdego nastolatka? Czy współczesna rodzina, szkoła, a nawet Kościół, mają jeszcze realny wpływ na kształtowanie młodzieży? Na te i wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w tym numerze SIEJMY. Jak zwykle zachęcamy również do podjęcia refleksji i dyskusji nad tak ważnym tematem jakim jest wychowanie młodego pokolenia.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury sierpniowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:
 1. "Bez stresu czy bez kar - jak wychowywać dzieci?" Dominika Wrzałko
 2. "Czy masz jeszcze długopis" Monika Piosik
 3. "Młodzi młodym. Co jest problemem w wychowaniu młodzieży? A czym powinniśmy zwalczać problem?" Przemysław Banasik
 4. "Wychowanie do życia poza rodziną" Piotr Ziemecki
 5. "Św. Augustyn a święci w niebie: katolicka czy protestancka perspektywa?" Paweł Głowacki

„Przyjaciel kocha w każdym czasie” - to zdanie z siedemnastego rozdziału Księgi Przysłów w sposób niezwykle prosty ukazuje nam istotę przyjaźni. Przyjaźń jest w rzeczywistości najwyższą formą miłości, która — jak dopowie Św. Paweł Apostoł w Hymnie o miłości — nigdy nie ustaje.

Wielu z nas traktuje okres wakacyjny jako czas tworzenia nowych lub utrwalania istniejących już przyjaźni. Sprzyja temu chociażby możliwość oderwania się od codziennych obowiązków naukowych czy zawodowych, pogoda umożliwiająca spędzanie czasu w gronie przyjaciół na świeżym powietrzu, czy też wyjazdy urlopowe w zupełnie nowe miejsca z szansą poznania nowych osób. Wszystko to powoduje, że letnie miesiące mogą być przepełnione pięknymi chwilami budowania przyjaźni. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się poświęcić ten lipcowy numer SIEJMY tematowi przyjaźni.

W tym numerze pragniemy podzielić się naszymi refleksjami dotyczącymi tej najwyższej formy miłości. Na przykładach wyjętych z Pisma Świętego, dzieł mistyków i ludzi żywej wiary, chcemy zachęcić każdego z Was, drodzy Czytelnicy, do choćby krótkiej chwili namysłu nad pięknem przyjaźni i tym, jak ważne jest otwieranie się na jej różne formy w naszym życiu.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury lipcowego numeru SIEJMY!

Kościół naucza, że w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został nam objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska. To właśnie wtedy weszliśmy w „czasy ostateczne” i czas Kościoła, w którym Duch Święty nieustannie działa i zsyła nam swoje dary.

Trwając w atmosferze minionej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego,
przedstawiamy czerwcowy numer SIEJMY, którego tematem przewodnim jest właśnie Duch Święty i Jego działanie we współczesnym świecie i naszym życiu.

Tym numerem SIEJMY chcemy pobudzić każdego z Czytelników do próby odpowiedzi na pytanie o to, jak każdy z nas przyjmuje dary Ducha Świętego i Jego obecność w Kościele. Czy jesteśmy wystarczająco otwarci na działanie Parakleta? Czy wierzymy, że jest On realnie i nieustannie obecny w swoim Kościele? Czy potrafimy z wiarą i nadzieją spojrzeć na rzeczywistość, która nas otacza? Czy w głębi naszych serc pragniemy, aby Duch Święty prowadził nas ku prawdzie i świętości?

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury czerwcowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:

 1. "Przybądź Duchu Święty!" - Monika Piosik
 2. "Duch Pocieszyciel i cnota nadziei" - Piotr Ziemecki
 3. "Wierzę w Kościół, więc ufam Duchowi Świętemu" - Dominika Wrzałko (de domo Meller)
 4. "Wy dajcie im jeść!" - Przemysław Banasik
 5. "Papież Honoriusz a supremacja i nieomylność Rzymu" - Paweł Głowacki

Maj to czas, w którym w szczególny sposób kierujemy nasze życie duchowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. Ten „maryjny miesiąc”, zwany czasem również „najpiękniejszym miesiącem majem”, to kolejna okazja do podjęcia głębszej refleksji nad życiem i świętością Niepokalanej.

Jako przybrane dzieci Maryi, możemy w Niej ujrzeć wszelką pociechę w naszych smutkach, ale i wzór do naśladowania – przykład kroczenia przez życie na Boży sposób, Bożymi ścieżkami.

„Nowa Ewa” jest też szczególnym wzorem dla każdej kobiety. To właśnie w osobie Maryi Pan Bóg wywyższył kobietę czyniąc z Niej Matkę swojego Syna i Zbawiciela Świata. Wszystko to ukazuje nam piękne przesłanie chrześcijaństwa, które od zawsze (w różnych formach, nie zawsze zrozumiałych współcześnie i nie zawsze w sposób idealny) niosło w sobie szacunek do kobiet i ideę równej godności kobiet i mężczyzn.

Ten numer SIEJMY chcemy poświęcić właśnie tym dwóm wielkim tematom: Matce Bożej oraz kobiecości, które tak silnie są ze sobą związane.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury majowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:

 1. "Bóg zawierzył kobiecie" - Monika Piosik
 2. "Czy potrzebujemy tradwife?" - Dominika Wrzałko (de domo Meller)
 3. "Godność na sprzedaż. Dlaczego kobiety się nie cenią?" - Gabrysia Marcinkiewicz
 4. "Na wzór Maryi" - Piotr Ziemecki
 5. "Czy Pismo Święte przeczy dogmatowi o trwałym dziewictwie Maryi?" - Paweł Głowacki

W tym miesiącu przygotowaliśmy numer SIEJMY poświęcony tematyce Prawdy i Zmartwychwstania. Głęboko wierzę w to, że teksty w nim zawarte pozwolą każdemu z Czytelników przeżyć tegoroczne Święta Wielkiej Nocy na sposób refleksyjny i w poszukiwaniu tego, co w nadchodzących uroczystościach najważniejsze.

Pamiętajmy, że bez przyjęcia prawdy o Zmartwychwstaniu Chrystusa nie ma Kościoła, nie ma wiary, nie ma jakichkolwiek form chrześcijańskiej pobożności. Niech zatem uznanie tej prawdy w naszym życiu, będzie równocześnie powodem do dalszego jej zgłębiania i odnajdywania wszystkich pozostałych prawd, które prowadzą nas do zbawienia.

Życząc owocnego przeżycia tegorocznych Świąt Paschalnych, całą Redakcją SIEJMY oddajemy ku pożytkowi każdego z naszych Czytelników kwietnowy (wielkanocny) numer naszego e-magazynu.

Owocnej lektury!

SPIS TREŚCI:

 1. "Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał!" Przemysław Banasik
 2. "Zaprzeć się samego siebie" Dominika Meller
 3. "Wielkanocne poszukiwanie Prawdy" Piotr Ziemecki
 4. "Czy święty (s)pokój nie ma ceny?" Monika Piosik
 5. "Piotr jako skała i fundament" Paweł Głowacki

Trwa Wielki Post — czas nawrócenia, czas wzięcia swojego krzyża na ramiona, czas radykalnego zwrócenia się ku Panu Bogu.

Niezwykle ważne jest, abyśmy nie „przespali” tego szczególnego okresu
w roku liturgicznym. Nawet będąc na półmetku Wielkiego Postu możemy jeszcze podjąć działania, które nie tylko lepiej przygotują nas do Świąt Paschalnych, ale również zintensyfikują nasz nieustanny proces nawrócenia.

Tym numerem SIEJMY chcemy pobudzić każdego z Czytelników do intensywniejszego i bardziej pogłębionego duchowo indywidualnego dzieła nawrócenia. Pragniemy zachęcić do otwarcia się w tym wielkopostnym czasie na krzyż, który jest symbolem zbawienia i naszą do niego drogą.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru SIEJMY!

Lutowy numer SIEJMY poświęciliśmy niemal w całości tematyce lęku. Na naszych łamach staramy się znaleźć odpowiedzi na szereg pytań odnoszących się do tego zagadnienia. Czy chrześcijanin może się lękać? Gdzie są granice strachu, a gdzie występuje naturalna bojaźń? Dlaczego boimy się o naszą przyszłość, o nasze zdrowie, czy też los naszych bliskich?

Treści, które tu znajdziecie mają zachęcić każdego z Czytelników do podjęcia refleksji nad zagadnieniem lęku w naszym życiu, jako uczniów Chrystusa. Słowo Boże oraz Magisterium Kościoła w znacznej mierze odpowiadają wprost na postawione tu pytania. Trzeba jednak przyznać, że nie zawsze te odpowiedzi będą proste i przejrzyste, a czasem mogą być wręcz niedostrzegalne. Mechanizmy współczesnego świata niejednokrotnie celowo ukrywają przed nami prawdziwą genezę naszych lęków i obaw. Czy potrafimy stanąć w prawdzie i po chrześcijańsku skonfrontować się ze strachem?

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru SIEJMY!

„Posłani w pokoju Chrystusa” to hasło ostatniego etapu trzyletniego programu duszpasterskiego przygotowanego w polskim Kościele. W nawiązaniu do tego hasła, w pierwszym numerze SIEJMY w nowym Roku Pańskim 2022 postanowiliśmy podjąć refleksję nad różnymi obliczami bycia „posłanym w pokoju Chrystusa”.

Tym numerem naszego e-magazynu chcielibyśmy również zachęcić każdego do skupienia się nad różnymi aspektami bycia „posłanym” – bycia prawdziwym uczniem Chrystusa, który realizuje przesłanie pokoju. Tylko dzięki temu możemy odkryć, co w naszym życiu jest realizacją tego zadania, a co oddala nas nie tylko od wypełnienia tej misji, ale również u samego fundamentu od Pana Boga.

Życzymy owocnej lektury!

Grudniowy numer SIEJMY poświęciliśmy niemal w całości Bożemu Narodzeniu. Szczerze wierzymy, że każdy z nas te Święta może z roku na rok przeżywać głębiej i być lepiej przygotowanym na przyjście Pana. Mamy
nadzieję, że przygotowane przez nas treści skłonią każdego Czytelnika do
bożonarodzeniowej refleksji i pozwolą owocniej przeżyć ten piękny czas.

W tym szczególnym czasie, tak w adwentowym przededniu Świąt, jak
i w samą Uroczystość Narodzenia Pańskiego, nie bójmy się wołać: Veni,
Emmanuel! Przybądź Emmanuelu, Boże z nami! Wejdź do naszych serc
i przemieniaj je według Twojej woli. Prowadź nas Twoimi ścieżkami. Uzdalniaj nas do życia według Twych pouczeń. Uzdrów, co zranione, podnieś, co upadłe. Obyśmy zawsze mieli otwarte serca na Ciebie i byli przygotowani na Twoje przyjście, Boże.

W imieniu całego Zespołu redakcyjnego, życzę wiele prawdziwej Miłości na te Święta oraz owocnej lektury tego numeru SIEJMY!