Pobierz PDF

SIEJMY 10.2023(42)

Chrześcijaństwo a inne religie

Pobierz PDF

Od samego początku istnienia Kościoła, jako chrześcijanie staramy się w jakiś sposób odnieść naszą wiarę do uwarunkowań kulturowych, w których żyjemy. Na tej drodze, spotykamy się z wierzeniami lub zwyczajami, które niejednokrotnie dalece odbiegają od prawdy zawartej w Ewangelii. Równocześnie, świadomi naszej misji ewangelizacyjnej, nieustannie balansujemy na granicy tolerancji religijnej oraz pragnienia nawrócenia wszystkich ludzi, żyjących choćby w najdalszych zakątkach świata.

W tym numerze SIEJMY, postanowiliśmy pochylić się nad sprawą obecności chrześcijaństwa w świecie różnorodności religijnej i kulturowej. Staramy się unikać szczegółowych analiz odnoszących się do założeń i wierzeń największych religii świata. Chcemy raczej ukazać chrześcijaństwo i obecne w Kościele orędzie zbawienia, na tle zastanej różnorodności religijnej i kulturowej. Wierzymy, że we współczesnym świecie jest miejsce dla światła prawdy, którego depozytariuszem (z obowiązkiem misyjnym) jest Kościół katolicki.

SPIS TREŚCI:

Capax Dei - Dominika Wrzałko

Panem jest Jezus - Monika Piosik

Oddychać jak Jerozolima - Franciszek Jóźwicki

Kościół w świecie różnorodności - Piotr Ziemecki

Supremacja Piotra w myśli Jana Chryzostoma - Paweł Głowacki

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy