Pobierz PDF

SIEJMY 4.2024(47)

Trudy apostolstwa

Pobierz PDF

Z całą pewnością, na drodze każdego dobrego działania napotkamy pewne trudy i przeszkody. Nie inaczej jest z ewangelizacją i współczesnym apostolstwem. Dzielenie się Dobrą Nowiną z innymi — często osobami, które mniej lub bardziej świadomie porzuciły wcześniej wyznawane wartości — jest ogromnym wyzwaniem. Pan Bóg, wszelkimi łaskami Ducha Świętego będzie nas w tym wspierał, jednak warto uświadomić sobie jak wiele zależy tu również od nas samych.

Ten wakacyjny numer SIEJMY poświęcamy tematowi szeroko rozumianych trudów apostolstwa, których doświadczyć możemy we współczesnym świecie. Niech zgromadzone tu teksty będą okazją do przemyślenia własnych działań ewangelizacyjnych. Pamiętajmy, że każdy z nas jest powołany do wypełnienia wspaniałego obowiązku apostolstwa.

SPIS TREŚĆI:

Ewangelizować - ale jak? - ks. Marcin Moks w rozmowie z Moniką Piosik

Od fałszywych proroków do prawdziwych wzorów: rola autorytetu w ewangelizacji - Adam Budziński

Sztuka ofiarnej miłości - Dominika Wrzałko

Współczesne apostolstwo i ewangelizacja - wybrane problemy - Piotr Ziemecki

Jurysdykcja Biskupa Rzymu wobec Wschodu w IV wieku - Paweł Głowacki

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy