Wielki Post

Modlitwa - Postanowienie Wielkopostne #4

Wielki Post zmierza powoli ku końcowi. Prawdopodobnie już wkrótce post ograniczy się do piątkowej rezygnacji z mięsa, a jałmużna odejdzie w zapomnienie. Możliwe, że również modlitwa stanie się krótsza i mniej głęboka. Przedłużeniem tych 3 obszarów postanowienia na resztę roku może być Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.

Pogłębiona modlitwa nie powinna ograniczać się wyłącznie do okresów liturgicznych poprzedzających Święta. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego to inicjatywa, która pozwala zbudować nawyk systematycznej modlitwy, jednocześnie ratując dziecko zagrożone aborcją. Doskonałą okazją do przystąpienia do tego dzieła jest przypadająca właśnie w Wielkim Poście Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, ustanowiona także Dniem Świętości Życia.

Czym jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego?

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitewną i uczynkową walką o życie jednego nieznanego dziecka przez okres 9 miesięcy, czyli czas od poczęcia do narodzin. Pełna nazwa dzieła to Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.

Największym niebezpieczeństwem czyhającym na nienarodzonych jest aborcja, będąca obecnie główną przyczyną śmierci na świecie. Według portalu Worldometer, na którym znajduje się licznik dokonanych aborcji (oparty na szacunkach z różnych źródeł, m.in. danych WHO), w tym roku przez zabieg przerwania ciąży życie straciło już ok. 10 milionów dzieci.

Inicjatywa modlitwy za dzieci nienarodzone zrodziła się w związku z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Jest odpowiedzią na wezwanie do modlitwy i pokuty za grzechy raniące Jej Niepokalane Serce. Ciężko sobie nawet wyobrazić, jak bardzo grzechy przeciwko niewinnym ranią Tą, która szczególnie umiłowała dzieci. To przecież właśnie im powierzyła swoje fatimskie orędzie.

Dziękuję mamo, dziękuję tato!

Większość naszych działań oparta jest na różnych motywach. Podobnie jest z modlitwą. Chociaż powinna być bezinteresowna jako wyraz miłości, to wpływają na nią również inne czynniki. Takim motywem mogło być wielkopostne postanowienie, ale na horyzoncie widać już cel — Wielkanoc. Jaki zatem jest kolejny?

Jeśli jakaś czynność ma stać się integralną częścią codzienności, potrzeba wysiłku wytworzenia nawyku. Również jeśli chodzi o systematyczną modlitwę. Nieraz trzeba klęknąć czy usiąść „na siłę” i po prostu być. Pomocą w momentach odczuwania oschłości może być właśnie taka motywacja jak perspektywa satysfakcji z uratowania zagrożonego dziecięcego istnienia.

Z modlitwą za dzieci w łonach matek związane jest wiele świadectw mówionych i pisemnych. Niejednokrotnie osoby wiele lat angażujące się w dzieło duchowej adopcji otrzymywały łaskę widzenia we śnie dziecka, które aktem woli przygarnęły duchowo.

Każdego, kto ofiaruje swoją modlitwę, ratując niewinnych, czeka kiedyś ten cudowny moment spotkania tych, za których ofiarował ten 9-miesięczny czas. Jak bezcenne będą wtedy słowa, które padną z ich ust: „Dziękuję mamo/tato za moje życie!”.

Jak to zrobić?


Podjęcie tego duchowego wyzwania jest bardzo proste. Rozpoczyna się aktem przyrzeczenia, które można złożyć indywidualnie bądź wspólnie z innymi — uroczyście w kościele. Najczęściej ma ono miejsce podczas Mszy Świętej w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Ten dzień nie jest przypadkowy — ma wymiar symboliczny, ponieważ rozpoczynając duchową opiekę właśnie tego dnia, równe 9 miesięcy przypada na 25 grudnia, czyli w Boże Narodzenie.

Praktyka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego polega na codziennej modlitwie różańcowej z rozważaniem jednej tajemnicy, czyli najprościej mówiąc „dziesiątce” różańca. Ponadto podejmuje się zobowiązanie do odmawiania specjalnie przypisanej tej intencji modlitwy. Dobrowolnie można podjąć dodatkowe postanowienie, ofiarując je za dziecko i jego rodziców.

Adoptuj życie!

Powstała w 2012 roku Fundacja Małych Stópek, działająca na rzecz ochrony życia poczętego, przygotowała dla duchowych rodziców pomoc na czas walki o życie poczęte w postaci aplikacji Adoptuj Życie. Jak mówią jej twórcy:

Aplikacja pokazuje człowieka na każdym etapie jego rozwoju i uświadamia, w czym tak naprawdę uczestniczą Ci, którzy podejmują się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Użytkownicy aplikacji mogą skorzystać też z takich mobilnych udogodnień, jak tekst przyrzeczenia i codziennej modlitwy, propozycja dobrego uczynku na każdy dzień czy możliwość ustawienia przypomnienia, by nie zapomnieć o codziennym poświęceniu czasu. Najciekawszą stroną Adoptuj Życie jest wizualizacja rozwoju dziecka — także w obrazie USG, możliwość posłuchania bicia serca oraz przeczytania jego krótkiej wiadomość. To wszystko przyczynia się do budowania duchowej relacji dziecko-rodzic. Niezależnie ile masz lat, adoptuj życie!

Przyrzeczenie

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam mocno i przyrzekam, że od dzisiejszego dnia biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia oraz sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, jedną tajemnicę różańca oraz przyjąć moje dobrowolne postanowienia.

Amen.

Codzienna modlitwa

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.

Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu je przeznaczyłeś. 

Amen.

Redaktor prowadzący portalu SIEJMY.PL

Moje artykuły »

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy