Pismo Święte

Lektura na Wielki Post: Księga Syracha

Czy zdarzyło Ci się podjąć postanowienie wielkopostne odnoszące się do regularnego czytania Pisma Świętego lub też przerobienia jakiejkolwiek pobożnej lektury? Jeżeli tak, to ta propozycja lektury wielkopostnej, łączy oba te postanowienia. Jest nią Księga Syracha.

Pismo Święte, poza oczywistą wartością teologiczną i wymiarem metafizycznym, zawiera w sobie również fragmenty, które same w sobie – niejako wyjęte z całości (choć interpretowane wciąż w kontekście całej Biblii) – są niezwykle wartościową lekturą duchową. Niewątpliwie jedną z nich jest Księga Syracha, która będąc częścią Starego Testamentu, jest równocześnie sama w sobie niezwykle ciekawą „książką” do przeczytania.

Czym jest Księga Syracha?

Księga Syracha, zwana również Mądrością Syracha, Księgą Syracydesa lub Eklezjastykiem, należy do ksiąg Starego Testamentu i powstała prawdopodobnie w II wieku przed Chrystusem. Jak w wielu innych miejscach Pisma Świętego, spotykamy w niej spersonifikowaną Mądrość, która pochodzi od Boga. Może ona udzielać się pobożnemu człowiekowi otwartemu na Boże napomnienia i wskazania. Na kartach kilkudziesięciu rozdziałów Mądrości Syracha autor natchniony umieścił liczne przysłowia, napomnienia, pochwały, hymny, modlitwy, błogosławieństwa oraz teksty uwielbiające Boga. Księga ta jest uznawana za natchnioną w Kościele powszechnym oraz w niektórych odłamach protestanckich. Nie wchodzi jednak do kanonu Biblii żydowskiej. 

Mądrość Syracha na Wielki Post?

Wielki Post to czas, w którym w szczególny sposób jesteśmy wezwani do nawrócenia i przemiany naszego życia. Z pewnością doskonałym towarzyszem w tym okresie będzie odpowiednio dobrana lektura duchowa. Mądrość Syracha nie jest dziełem o charakterze wyłącznie wielkopostnym. Jednak jej struktura i treść mogą nam pomóc we właściwym przeżyciu tego czasu. Liczne wskazówki właściwego życia – blisko Pana Boga i w zgodzie z bliźnimi – mogą stanowić doskonałą podstawę naszej wielkopostnej drogi nawrócenia. Z kolei życiowość, swoista prostota myśli, a także prawda o człowieku, które kryją się w tej starożytnej księdze, niezwykle zbliżają treści tam zawarte do współcześnie nam znanej rzeczywistości. Pomimo upływu 2200 lat, wskazówki, które tam znajdziemy, pomogą nam lepiej zrozumieć nasze postępowanie. W wielu obszarach ułatwią nam też zmianę na lepsze. Często będą też czytelnym drogowskazem działania w relacjach rodzinnych, w pracy, czy też w życiu społecznym i politycznym.

Zobacz też: Walka duchowa. Z czym, dlaczego i jak walczyć?

Spójrz choćby na fragment mówiący o wolności i grzeszności człowieka. Już te kilka zdań skłania nas do refleksji nad tymi dwoma – ogromnie ważnymi na drodze nawrócenia – zagadnieniami:

Wolność ludzka

Nie mów: «Pan sprawił, że zgrzeszyłem»,
czego On nienawidzi, tego On nie będzie czynił.
Nie mów: «On mnie w błąd wprowadził»,
albowiem On nie potrzebuje grzesznika.
Pan nienawidzi wszystkiego, co wstrętne,
i nie pozwala, by ci, którzy się Go boją,
mieli z tym styczność.
On na początku stworzył człowieka
i zostawił go własnej mocy rozstrzygania.
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania:
a dochować wierności jest <Jego> upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz rękę.
Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
Ponieważ wielka jest mądrość Pana,
potężny jest władzą i widzi wszystko.
Oczy Jego patrzą na bojących się Go –
On sam poznaje każdy czyn człowieka.
Nikomu On nie przykazał być bezbożnym
i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Syr 15, 11-20

Spośród wielu zalet Księgi Syracha warto jeszcze wspomnieć o jednej, niezwykle interesującej. Otóż wiele jej fragmentów nosi znamiona dobrze rozumianego i pozwalającego nam wzrastać  „coachingu”. Nie ma on jednak nic wspólnego z tak często spotykanymi współcześnie „bieda-szkoleniami” opierającymi się o afirmację samego siebie. Mądrość Syracha wielokrotnie podaje nam wskazówki postępowania, które są równocześnie realnymi wyzwaniami. Pozwalają nam one wejść na drogę do rzeczywistego szczęścia i sukcesu. Niezwykle praktyczne spojrzenie na grzeszność człowieka, skonfrontowane z pięknem i prawdą, które kryją się w Panu Bogu i do których możemy powrócić, tworzy łącznie cenne kompendium właściwego postępowania w większości obszarów naszego życia. 

Zacznij czytać

Dobrze dobrana katolicka lektura duchowa z pewnością pomoże nam lepiej przeżyć Wielki Post i przygotować się do Świąt Wielkanocnych. Mądrość Syracha to tylko jedna z wielu propozycji książkowych, które mogą towarzyszyć nam w tym czasie. Jednak z uwagi na przystępną strukturę, niezwykłą praktyczność nakazów i przestróg w niej zawartych, a także oczywistą wartość duchową, jest ona dziełem szczególnie wartym polecenia. Podejmij zatem to wyzwanie i sięgnij po Księgę Syracha. Będzie ona doskonałym towarzyszem Twojej wielkopostnej drogi nawrócenia, ale również zbliży Cię do lektury całego Pisma Świętego.

Cała Księga Syracha dostępna ➜ TUTAJ

_ _ _
Niniejszy artykuł nie zawiera w sobie pogłębionej analizy Księgi Syracha lub któregokolwiek jej fragmentu. Artykuł ma wyłącznie na celu zachęcić do sięgnięcia po tę starotestamentalną księgę. Może być ona jedną z wielu wartościowych lektur duchowych towarzyszących przeżywaniu Wielkiego Postu.

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy