Pobierz PDF

SIEJMY 3.2023(35)

wielkopostna droga

Pobierz PDF

Każdy na swój sposób przeżywa Wielki Post. Dla jednych jest to czas szczególnego wysiłku związanego z podjęciem ambitnych postanowień, dla innych całkiem zwyczajne – choć w jakiś sposób uduchowione – przygotowanie do Wielkanocy, a dla jeszcze innych jest to czas wzmożonego wysiłku mającego na celu porzucenie swoich grzechów
i nawrócenie się ku Panu Bogu.

Kościół na przestrzeni wieków wypracował pewne uniwersalne wzorce przeżywania Wielkiego Postu. Widzimy je chociażby w trzech najważniejszych atrybutach tego okresu, którymi są post, modlitwa
i jałmużna. Wszystkie one na swój sposób są dla nas propozycją wielkopostnej drogi. Pomimo odmiennego rozumienia Wielkiego Postu, pomimo różnic w duchowości i charyzmatach, każdy z nas może odnaleźć swoją wielkopostną drogę w tych trzech wskazanych elementach.

Marcowym numerem SIEJMY chcemy zainspirować każdego Czytelnika do podjęcia tego wyzwania i odważnego wejścia na wielkopostną drogę.

SPIS TREŚCI:

10% ma znaczenie - Monika Piosik

Post od wygody - Piotr Ziemecki

Może wyluzuj z tym Wielkim Postem? - Miłosz Żemła

Uwolnij się od rzeczy - Dominika Wrzałko

Jedno Ciało, jedna Głowa: Kościół i Biskup Rzymu jako głowa wszystkich Kościołów w świadectwach historycznych (IV-IX w.) - Paweł Głowacki

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy