Komentarze biblijne

Maryja jest piękna! - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny zastanawiamy się, co znaczy „Niepokalana”. Wystarczy kilka słów wyjaśnień: Maryja jest piękna!

Ewangelia (Łk 1, 26-38)

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Rozważanie

Odkryj, że Maryja jest piękna

Od początku tygodnia myślę o tej uroczystości. W szkole poprowadziłem na ten temat katechezę. Jej celem było ukazanie, że Bóg od samego początku (tzn. po grzechu pierworodnym) miał plan jak zbawić człowieka i to On wyszedł z inicjatywą. „Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15).

Aby Syn Boży mógł przyjść na świat jako człowiek, Bóg osłonił Maryję od grzechu pierworodnego. Jednak… takie wyjaśnienie nie dawało mi spokoju. Odkryłem, że w tym ujęciu, choć jest ono prawdziwe, nie ma pełnej prawdy. Maryja jest bowiem przedstawiona jedynie jako narzędzie (Bóg potrzebował Matki bez grzechu, żeby Syn był bez grzechu). A przecież sama Maryja jest piękna. Kochamy Maryję nie tylko za to, że urodziła Jezusa, ale kochamy także Ją samą! Chciałbym, abyśmy w tej uroczystości odkryli właśnie to piękno.

Zobacz też: Narodzenie Maryi Panny w wizjach mistyków

Wszystko, co się stało udziałem Maryi, dokonało się ze względu na innych. Teksty na Niepokalane Poczęcie pokazują, że wszystko, co otrzymała Maryja, jest ze względu na Jezusa (kolekta: „Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie”). I Maryja się na to zgodziła (raz) i godziła nieustannie. Maryja jest piękna w Swojej bezpretensjonalności i dyspozycyjności: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Nie broni swoich praw ani nie korzysta z żadnego przywileju. Jest pełna miłości Boga, zatem nie szuka jej na zewnątrz. Nie uraża się, kiedy idzie — jak każda matka — przedstawić pierworodne dziecko do świątyni. Weszła w rolę ziarna, które obumiera i… daje życie. Nie ma rodzenia, nowego życia, bez dawania siebie. Pokazuje to spojrzenie na ciążę i poród, chociażby tylko od strony biologicznej.

Zaproszenie dla każdego

Bóg prosi dzisiaj — ciebie i mnie — abyśmy Mu dali swoje życie, całych siebie, żeby On posłużył się nami i zrodził nowe życie. Nie jesteśmy stworzeni dla samych siebie. Bóg nas powołał do przekazywania życia. Jezus mówi o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). To Życie, chce się udzielać przed człowieka. Nawet ksiądz, który przecież żyje w celibacie, jest pomyślany przez Boga, aby rodził do życia duchowego w miłości.

Narcyz myśli: wszystko i wszyscy dla mnie, a chrześcijanin przeciwnie: co mam, puszczam w obieg jak te talenty z przypowieści. One się pomnażają, kiedy są wydawane. I Kościół nie jest dla samego siebie: żeby tylko był dumny z tego, że jest wspólnotą wierzących (choć ma powody do dumy). Kościół jest do ewangelizacji, czyli do tego, by wyszedł do świata i powiedział o miłości Bożej. Coraz więcej jest niepokojących rozmów o spadającej liczbie wiernych, ale czy tak samo martwimy się — ty i ja — że jeszcze za mało dajemy siebie, że mało jesteśmy dyspozycyjni dla Boga i bezpretensjonalni?

Dawanie siebie w praktyce

Tylko zgoda na danie życia, daje życie. Nie więcej pieniędzy, ale więcej miłości. Ostatnie wydarzenia z naszego „podwórka” najlepiej to potwierdzają: jestem pod wielkim wrażeniem śniadań, które „ruszyły” w naszej parafii. Po roratach dzieci, rodzice (wszyscy!) przychodzą do salki na ciepłe kakao, chałkę z masłem lub dżemem. Jest wspólnota, rozmowy. Śniadania miały być „szybkie”, a przeradzają się w dłuższe pogaduchy. Radość z Eucharystii przechodzi w radość spotkania. Jest życie, bo… ktoś dał życie. Od kuchni (dosłownie i w przenośni) bowiem wygląda to tak: osoby odpowiedzialne przychodzą o 6:00 (czyli o której wstają?) i kroją chałki, gotują mleko, przygotowują salę. Jest życie w salce, bo ktoś znajduje w sobie albo decyduje „chcę dać”.

Niepokalane Poczęcie nie jest funkcją, jakąś jedynie niematerialną cechą, teologicznym opisem Maryi. Ona cała jest Niepokalana, tzn. czysta, gotowa do realizacji Bożych, czyli najlepszych, planów. Maryja jest piękna! Niech Jej piękno i Jej życie pociąga nas do bycia „dla” Boga i drugiego człowieka.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

ks. Łukasz Gałązka – kapłan archidiecezji warszawskiej, dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży w dekanacie staromiejskim.

Seria: Niedzielny Komentarz Adwentowy 2023

Maryja jest piękna! – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Czytaj więcej:

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy