Kalendarz liturgiczny

Święty Michał Archanioł. Postawić wszystko na Boga

„Wymawiając owe słowa, którym nic nie zdoła się oprzeć: Kto jest jako Bóg!święty Książę Michał strącił z nieba zamienionego w smoka Lucyfera i jego stronników”. Tak o fakcie, że święty Michał Archanioł jest wodzem zastępów Pańskich pisała Maria z Ágredy.

Słowa padające z ust księcia niebieskiego nie są przypadkowe. Hebrajskie imię Mika’el  po polsku oznacza właśnie: Któż jest jak Bóg? Imiona w Biblii zawsze w szczególny sposób wiązały się z tożsamością tych, którzy je nosili. Święty Michał Archanioł jest znakomitym dowodem podobnej prawidłowości w rzeczywistości aniołów. Jaka więc tajemnica kryje się w osobie tego, którego Bóg uczynił tak skutecznym wsparciem w walce duchowej?

Święty Michał Archanioł na czele armii

Często ukazywana przez malarzy walka Michała Archanioła z szatanem nawiązuje nie tylko do mistycznych wizji, ale przede wszystkim do biblijnej Apokalipsy:

I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie.

Ap 12, 7-9

Utrwalona w chrześcijańskiej tradycji legenda dodaje, że pierwszy do walki przeciw buntownikom stanął anioł zajmujący odległe miejsce w hierarchii. Dopiero za nim do boju ruszyli kolejni aniołowie pozostający wierni Stwórcy.

Imię Michał miał otrzymać dopiero w nawiązaniu do okrzyku, za którym podążyły wojska anielskie. W uznaniu wierności w chwili próby Bóg postawił go na czele hufców niebieskich. Są to jednak wyłącznie przypuszczenia, których potwierdzenia ani zaprzeczenia nie znajdziemy na kartach Pisma Świętego.

Co oznacza tytuł „archanioł”?

Zastanawialiście się kiedyś, co tak naprawdę oznacza nazwa archanioł, którą określamy świętych: Michała, Gabriela i Rafała? W pierwszej kolejności uwagę zwraca przedrostek -arch (-arcy, -archi) wskazujący zwierzchnictwo lub pierwszeństwo. Rzeczywiście coś w tym jest. Pismo Święte nazywa w ten sposób bowiem tylko jedną osobę i jest nią właśnie święty Michał Archanioł.

Jego postać jest obecna w Księdze Daniela, Liście Judy oraz przywołanej już Apokalipsie św. Jana. Możliwe więc, że jest to tytuł podkreślający wybranie na pierwszego z aniołów. Święty Tomasz z Akwinu pisał przecież o nim: „Michał, zwany archaniołem”.

W jednym z objawień prywatnych znalazłem taką intuicję, że de facto Michał nie jest archaniołem, ale serafinem – największym z serafinów. A został nazwany archaniołem ze względu na ten charyzmat przewodzenia w walce ze złym duchem – radykalny wybór Boga. Może więc Michał, zwany archaniołem, co do miejsca w hierarchii niebieskiej jest serafinem? Nie wiemy tego, ale pewnie się dowiemy po drugiej stronie życia.

Aleksander Bańka, Sekretne Życie Aniołów

Inna teoria bardziej wpisuje się w ramy wspomnianej legendy o aniele z odległych rzędów hierarchii. O istnieniu systemu bytów anielskich mówił św. Tomasz z Akwinu, wskazując na trzy hierarchie i po trzy chóry w każdej z nich. Zwolennikiem takiej koncepcji był również inny średniowieczny myśliciel, Pseudo-Dionizy Areopagita. Zgodnie z jego traktatem archaniołowie są drugim chórem ostatniej triady.

Czy więc faktycznie święty Michał Archanioł został wywyższony do tak wielkiej godności, będąc jednym z ostatnich w kolejności aniołów? Jeśli rzeczywiście tak było, to jego postać jest doskonałym przykładem, że Bóg nie ma względu na osoby (por. Dz 10, 34). Pan docenia i nagradza wierność i pełne oddanie wszystkich, którzy decydują się postawić na Niego wszystko. Niezależnie od pochodzenia, statusu czy majątku. Nie wiem, jak naprawdę było z tym tajemniczym Archaniołem, ale taka wersja wydaje się najpiękniejszym obrazem Bożej miłości. Chcę w nią wierzyć całym sercem.

21 dni walki duchowej

Diabeł nienawidzi pokory i posłuszeństwa, ponieważ sam nie potrafi uznać swojej nicości wobec Wszechmocnego. Dlatego tak ważny jest przykład Michała Archanioła wzywającego do walki przeciwko pysznemu szatańskiemu non serviam (łac. nie będę służył) okrzykiem swego imienia: Kto jest jako Bóg!

Zobacz też: Rodzina Ulmów. Iskra miłosierdzia z Polski

Dzisiaj również toczy się ogromna walka o Królestwo Niebieskie w życiu każdego człowieka. Święty Michał Archanioł prowadzi do boju, ale to my sami musimy chwycić za miecz. A tę misję możemy rozpocząć, na przykład podejmując 21-dniowe wyzwanie modlitewne proponowane przez Mathieu-Modeste Kpodehoto.

Dlaczego akurat 21 dni walki duchowej? Dokładnie tyle dni trwał opór księcia królestwa Persów wobec Anioła Bożego, o którym wspomina prorok Daniel:

Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów.

Dn 10, 13

Trzytygodniowy czas zbliżania się do Chrystusa w towarzystwie św. Michała z pewnością nie jest łatwy. Jego podjęcie jest wypowiedzeniem wojny złu. Dzieło Mathieu-Modeste Kpodehoto posłuży jako elementarz w przyswojeniu wojennego oręża duchowego świętego Michała Archanioła. Znajdziesz w nim zapis osobistej drogi spotkania autora z Chrystusem przy pomocy wodza aniołów. Oto twój miecz! Gotowy do boju? Niech się niesie okrzyk: Kto jest jako Bóg!

Czytaj więcej:

Postęp

Redaktor prowadzący portalu SIEJMY.PL

Moje artykuły »

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy