Instrukcja usuwania danych osobowych

Obecnie Siejmy nie zbiera żadnych danych na temat konkretnych użytkowników. Przechowujemy jedynie zanonimizowane statystyki. W tej chwili nie istnieją żadne dane użytkowników, które należałoby usunąć.

1. Nie przechowujemy Twoich danych.

2. Nic nie musisz usuwać.

W przyszłości:

Jeśli w przyszłości będziemy zbierać informacje o Tobie, zapytamy Cię jeszcze raz o dodatkową zgodę.

Jestem programistą i studentem VI roku medycyny w Warszawie. W Siejmy piszę o filozofii oraz jestem odpowiedzielny za kwestie techniczne i stworzyłem ten portal.

Chcesz przeczytać inne moje artykuły? »