Historia Kościoła

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Historia uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa sięga ponad dwustu lat. Polski Kościół lokalny odegrał w niej istotną rolę. Dziś kult Najświętszego Serca Pana Jezusa to wyzwanie dla każdego z nas. Czy jesteśmy gotowi zanurzyć się w łaskach, którymi Chrystus obdarza nas przez swoje kochające Serce?

Co roku w pierwszy piątek przypadający po tzw. oktawie Bożego Ciała obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Również czerwiec tradycyjnie pozostaje miesiącem szczególnego kultu Serca Jezusowego.

Najświętsze Serce Jezusa jest symbolem ostatecznego objawienia miłości Boga dla człowieka. Jest również znakiem nadziei i skarbnicą wszelkich łask.

Historia uroczystości i kultu

Choć początków kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa możemy doszukiwać się już w średniowieczu, to jego rozpowszechnienie zawdzięczamy przede wszystkim objawieniom św. Małgorzaty Marii Alacoque. To właśnie tej francuskiej zakonnicy żyjącej w XVII wieku miał objawiać się sam Chrystus. Wtedy też zaczęły powstawać pierwsze modlitwy odwołujące się do Serca Jezusowego, a wkrótce ten szczególny rodzaj kultu zaczął rozszerzać się na cały świat.

Obecnie nam znaną litanię zatwierdził papież Leon XIII, 2 kwietnia 1889 roku. Ojciec Święty dołączył również do niej akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. W dwudziestoleciu międzywojennym, papież Pius XI dodał natomiast do litanii, odmawiany do dziś, akt wynagrodzenia Sercu Jezusowemu.

Co ciekawe, sama uroczystość poświęcona Sercu Jezusowemu, swoje początki miała w Polsce. Papież Klemens XIII ustanowił ją w 1765 roku (na prośbę biskupów polskich) dla Królestwa Polskiego. W Kościele powszechnym uroczystość ta zaczęła być obchodzona dopiero na mocy decyzji papieża Piusa IX z 1856 roku. Jest to niezwykły wkład polskiego Kościoła lokalnego w kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ja was pokrzepię

Każdy z nas może uzyskać wiele duchowych łask przez Najświętsze Serce Pana Jezusa. Wystarczy zagłębić się w treść wezwań litanii Mu poświęconej, aby zrozumieć, co jest owocem naszej relacji z Chrystusem, który w każdej sekundzie naszego życia ofiarowuje nam swoje Najświętsze Serce.

Do Serca Jezusowego możemy uciekać się w każdym trudzie i radości naszego życia. Kiedy coś nas przerasta lub wykracza poza nasze zrozumienie, Serce Jezusa zawsze pozostaje dla nas otwarte jako skarbnica mądrości i umiejętności, pełne cnót, dobroci i miłości. Gdy żałujemy swoich grzechów, Ono będzie dla nas ich przebłaganiem, a na naszej drodze nawrócenia niewyczerpanym źródłem życia i świętości. Gdy ogarnie nas smutek, to właśnie w Sercu Jezusa odnajdziemy pocieszenie.

Klęcząc przed Najświętszym Sakramentem i zagłębiając się w modlitwie do Serca Chrystusowego, mamy szansę na zjednoczenie z Panem Bogiem. Wtedy też nasze własne serce ma szansę stać się prawdziwie piękne i czyste – na wzór Serca Jezusowego. Czytamy przecież w Księdze Jeremiasza:


Takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi ludem.

Jr 31, 33

Wykorzystaj ten czas

To jasne, że nasze zabieganie i codzienne obowiązki nie zawsze pozwalają na pełne oddanie się wszelkim formom pobożności. Czasem musimy wybierać, w czym będziemy uczestniczyć, a z czego zrezygnować, aby nie zaniedbać swoich obowiązków rodzinnych lub zawodowych. Jednak Kościół wychodzi do nas z propozycją, abyśmy na tyle, na ile możemy, choć raz lub dwa wstąpili w czerwcu do świątyni na modlitwę skierowaną ku Najświętszemu Sercu Jezusa.

W praktyce, czerwiec jest ku temu jedyną okazją w roku okazją. Niewielu z nas (jeśli w ogóle ktokolwiek) odda się kultowi Serca Jezusowego choćby któregoś grudniowego, czy też marcowego dnia. Znajdźmy zatem w czerwcu choć jedną chwilę na głęboką modlitwę Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i otwórzmy się na łaski, które płyną do nas z Serca Jezusowego.

* * *

W czerwcu – miesiącu tradycyjnie poświęconemu kultowi Serca Jezusowego – zapraszamy Cię do głębszego spojrzenia na wybrane przez nas wezwania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech choć jedno z tych wezwań towarzyszy Ci na czerwcowej drodze duchowego wzrostu.

Czytaj więcej:

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy