Wiara

Epifania. Objawił mi się Bóg

Uroczystość Objawienia Pańskiego (Epifania) to doskonała okazja do podjęcia refleksji nad tym, co tak naprawdę tu i teraz oznacza Boże Objawienie. Czy jesteś dziś w stanie z pełnią wiary powiedzieć, że objawił Ci się Bóg?

Jak co roku, 6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną w polskiej tradycji Świętem Trzech Króli. Niezwykle ważne jest, aby zewnętrze zwyczaje i spędzanie czasu wolnego podczas wydłużonego weekendu nie przysłoniły nam duchowej prawdy, która kryje się za Epifanią. Trzeba przyznać, że głębokie przeżycie Objawienia Pańskiego ubogaci nasze życie duchowe i pozwoli niejako wejść na wyższy poziom osobowej relacji z Panem Bogiem.

Epifania – krótka historia

Na początek krótko przyjrzyjmy się historii uroczystości, którą potocznie nazywamy w Polsce Świętem Trzech Króli, zaś teologicznie określa się ją „Epifania”– z greki ukazanie się, objawienie1.

Uroczystość Objawienia Pańskiego zrodziła się na Wschodzie. Pierwsze wzmianki o świętowaniu Epifanii we wschodnim chrześcijaństwie datuje się już na początek III wieku. Na Zachodzie informacje o obchodach tej uroczystości znajdujemy nieco później, bo w połowie IV wieku, na terenach obecnej Francji2.

Co ciekawe, Epifania była obchodzona wcześniej niż Boże Narodzenie, którego powstanie datuje się na około IV wiek. Było to zapewne spowodowane brakiem tradycji obchodzenia rocznicy urodzin w kulturze i religii żydowskiej3. Zatem początkowo Tajemnicę Wcielenia Chrystusa zaczęto uroczyście świętować w formie Uroczystości Objawienia Pańskiego, a dopiero później nastała Uroczystość Narodzenia Pańskiego obchodzona 25 grudnia.

Zapraszamy do lektury bożonarodzeniowego numeru naszego e-magazynu: SIEJMY

Wszystko to czyni z Epifanii jedno z najstarszych świąt, które obchodzimy w Kościele – zaraz po świętowaniu zmartwychwstania każdej niedzieli oraz równie wiekowej Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Przyjmij to Objawienie

Znając historyczne tło Epifanii, zadajmy sobie pytanie, jakie współcześnie owoce duchowe możemy z niej czerpać. Świadome przeżywanie wiary nie powinno ograniczyć się przecież wyłącznie do obchodów wielowiekowego zwyczaju, lecz musi zwierać w sobie konkretną duchową głębię odnoszącą się do teraźniejszości.

Warto abyś odpowiedział sobie zatem na podstawowe pytanie, co dla Ciebie oznacza ukazanie się (epifania) Zbawiciela całemu światu i zapoczątkowanie czasów ostatecznych? Czy dostrzegasz w swoim życiu to Objawienie?

Pan Bóg w swojej doskonałej miłości pragnie być obecny w naszym życiu. Pragnie, abyśmy żyli Jego prawami, przyjmowali Jego miłosierdzie oraz przekazywali Jego miłość dalej. Jako szczerze wierzący chrześcijanie powinniśmy więc przyjąć to Objawienie.

Czy dziś w swoim życiu, w swoich słabościach, upadkach, ale również chwilach pięknych i pełnych radości, jesteś w stanie z wiarą przyznać, że objawił Ci się Pan Bóg? Czy w tym wszystkim, co Cię trapi, porusza, ale i wyzwala, jest obecna niemal namacalnie doświadczalna Epifania?

Żyjemy w czasach ostatecznych, oczekując na powtórne przyjście Chrystusa, który przyniesie nam nowe niebo i nową ziemię. To właśnie teraz jest czas na przyjęcie Bożego Objawienia – Jego miłości, praw prowadzących do wiecznego szczęścia i gładzącej wszelkie zło obecności.

O to właśnie chodzi w Epifanii. Przeżyj ten czas głębiej. Przyjmij Boże Objawienie.

Zobacz też: Święta Rodzina – wzór pięknej codzienności

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy