Pobierz PDF

SIEJMY 8.2022(28)

Wychowanie. SIEJMY 8.2022(28)

Pobierz PDF

W naszym społeczeństwie możemy spotkać się z najróżniejszymi modelami wychowawczymi. Na ich kształt wpływać może wiele czynników wynikających z określonego modelu rodziny, systemu edukacji, czy też poziomu swobody dawanej młodym osobom. Wychowywanie młodego człowieka może przybrać bardzo różne oblicze.

Co jednak wpływa na to, jak wychowują się młode osoby? Jakie konsekwencje dla procesu wychowawczego niesie za sobą obecność bardzo współczesnych czynników zewnętrznych w życiu każdego nastolatka? Czy współczesna rodzina, szkoła, a nawet Kościół, mają jeszcze realny wpływ na kształtowanie młodzieży? Na te i wiele innych pytań staramy się odpowiedzieć w tym numerze SIEJMY. Jak zwykle zachęcamy również do podjęcia refleksji i dyskusji nad tak ważnym tematem jakim jest wychowanie młodego pokolenia.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury sierpniowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:
  1. "Bez stresu czy bez kar - jak wychowywać dzieci?" Dominika Wrzałko
  2. "Czy masz jeszcze długopis" Monika Piosik
  3. "Młodzi młodym. Co jest problemem w wychowaniu młodzieży? A czym powinniśmy zwalczać problem?" Przemysław Banasik
  4. "Wychowanie do życia poza rodziną" Piotr Ziemecki
  5. "Św. Augustyn a święci w niebie: katolicka czy protestancka perspektywa?" Paweł Głowacki

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy