Pobierz PDF

SIEJMY 2.2022(22)

Boisz się? SIEJMY 2.2022(22)

Pobierz PDF

Lutowy numer SIEJMY poświęciliśmy niemal w całości tematyce lęku. Na naszych łamach staramy się znaleźć odpowiedzi na szereg pytań odnoszących się do tego zagadnienia. Czy chrześcijanin może się lękać? Gdzie są granice strachu, a gdzie występuje naturalna bojaźń? Dlaczego boimy się o naszą przyszłość, o nasze zdrowie, czy też los naszych bliskich?

Treści, które tu znajdziecie mają zachęcić każdego z Czytelników do podjęcia refleksji nad zagadnieniem lęku w naszym życiu, jako uczniów Chrystusa. Słowo Boże oraz Magisterium Kościoła w znacznej mierze odpowiadają wprost na postawione tu pytania. Trzeba jednak przyznać, że nie zawsze te odpowiedzi będą proste i przejrzyste, a czasem mogą być wręcz niedostrzegalne. Mechanizmy współczesnego świata niejednokrotnie celowo ukrywają przed nami prawdziwą genezę naszych lęków i obaw. Czy potrafimy stanąć w prawdzie i po chrześcijańsku skonfrontować się ze strachem?

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury tego numeru SIEJMY!

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy