Pobierz PDF

SIEJMY 12.2021(20)

Veni, Emmanuel! SIEJMY 12.2021(20)

Pobierz PDF

Grudniowy numer SIEJMY poświęciliśmy niemal w całości Bożemu Narodzeniu. Szczerze wierzymy, że każdy z nas te Święta może z roku na rok przeżywać głębiej i być lepiej przygotowanym na przyjście Pana. Mamy
nadzieję, że przygotowane przez nas treści skłonią każdego Czytelnika do
bożonarodzeniowej refleksji i pozwolą owocniej przeżyć ten piękny czas.

W tym szczególnym czasie, tak w adwentowym przededniu Świąt, jak
i w samą Uroczystość Narodzenia Pańskiego, nie bójmy się wołać: Veni,
Emmanuel! Przybądź Emmanuelu, Boże z nami! Wejdź do naszych serc
i przemieniaj je według Twojej woli. Prowadź nas Twoimi ścieżkami. Uzdalniaj nas do życia według Twych pouczeń. Uzdrów, co zranione, podnieś, co upadłe. Obyśmy zawsze mieli otwarte serca na Ciebie i byli przygotowani na Twoje przyjście, Boże.

W imieniu całego Zespołu redakcyjnego, życzę wiele prawdziwej Miłości na te Święta oraz owocnej lektury tego numeru SIEJMY!

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy