Wiara

Zmarli wyczekują naszych modlitw

Każdy grzech domaga się zadośćuczynienia.

„Ktokolwiek z nas – głosił św. Jan Maria Vianney […] – popełnił grzech, choćby otrzymał już odpuszczenie, musi pokutować, żeby została mu też darowana kara doczesna”[1]. „Kara czyśćcowa to nic innego jak pozostałość nieodpokutowanej w czasie ziemskiego życia kary doczesnej. Cierpienie czyśćcowe jest oczyszczeniem z wszelkich braków miłości do Boga i człowieka” [2] (por. KKK 1030-1031).

Dusza czyśćcowa sama już sobie pomóc nie może, ale wstawiać się będzie i modlić za tych, którzy przyjdą jej z pomocą.

W zapiskach bł. Anny Katarzyny Emmerich przeczytamy: „To smutne jak mało teraz pomaga się duszom w czyśćcu cierpiącym. Ich położenie jest przecież niezwykle ciężkie, bo same już w niczym nie mogą sobie pomóc. A kiedy ktoś się za nie modli, podejmuje ofiarę w ich intencji i daje jałmużnę, to natychmiast im pomaga. Są wtedy tak radosne i szczęśliwe, jak omdlewający z pragnienia, któremu poda się chłodny napój.[3]” […] „Koniecznie zachęcajcie ludzi w konfesjonale, żeby gorliwie modlili się za dusze w czyśćcu. Z wdzięczności także one będą na pewno wiele się za nas modlić”[4].

Skuteczna pomoc zmarłym jest możliwa dopiero wtedy, gdy trwamy w stanie łaski uświęcającej.

„Kościół nie udziela sakramentów, ani sakramentaliów zmarłym. Udziela ich nam, żyjącym, abyśmy trwając w łączności z Chrystusem Zmartwychwstałym i czerpiąc łaski, którymi nas Bóg przez Kościół obdarza mogli przyjść z pomocą duszom czyśćcowym – czyli cierpiącej cząstce tegoż Kościoła”[5]. Bez pojednania z Bogiem nie damy rady skutecznie wymodlić łask dla zmarłych cierpiących w czyśćcu.

Jak modlić się za zmarłych?

  1. Ofiara Mszy Świętej to najskuteczniejsza forma modlitwy za zmarłych. Mszę Świętą można zamówić w konkretnej intencji np. za wszystkie dusze czyśćcowe lub bliską nam osobę zmarłą.  Można też na Eucharystii odprawianej w zupełnie innej intencji przyjąć Komunię Świętą za zmarłych cierpiących w czyśćcu.
  2. Modlitwy ofiarowane w intencji dusz czyśćcowych takie jak np. Liturgia godzin, Droga Krzyżowa, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, litanie i nowenny za zmarłych.
  3. Post i jałmużna. Konkretne wyrzeczenia i uczynki miłosierdzia również można ofiarować w intencji dusz czyśćcowych. Ważne by nie zapominać, że tego typu praktyki czynimy z miłości, a nie „na pokaz” – dopiero wtedy mają one wartość w oczach Boga. Szczególnie warto pamiętać o tzw. jałmużnie przebaczenia – ważne jest by wybaczyć krzywdy nie tylko tym, którzy ciągle żyją pośród nas, ale również tym którzy odeszli, a nie zdążyliśmy się z nimi pojednać za życia.
  4.  Odpusty zupełne lub cząstkowe:
    • Listopadowy odpust zupełny za zmarłych tradycyjne możliwy do uzyskania jedynie od 1 do 8 listopada (wyjątkowo w tym roku – tj. 2021 – jak i w poprzednim okres ten wydłużono na cały miesiąc, nadal jednak można zdobyć „tylko” 8 odpustów po jednym za jedną duszę każdego dnia). W celu zdobycia takiego odpustu konieczne jest nawiedzenie cmentarza wraz z modlitwą za zmarłych oraz dopełnienie wszystkich zwykłych warunków uzyskania odpustu. Odpust ten może być ofiarowany jedynie w intencji zmarłych.
    • Mało kto pamięta, że odpust cząstkowy można uzyskać również za pobożne odmówienie modlitwy „Wieczny odpoczynek…”. A przecież jest to jedna z najprostszych i najkrótszych modlitw jakie możemy ofiarować naszym zmarłym.
  5. Kwiaty, świece, znicze – są ważne, szczególnie gdy są pobłogosławione – wtedy mamy pewność, że są złączone z modlitwą Kościoła.  Choć same w sobie są już symbolem pamięci, szacunku i tęsknoty, to jednak bez naszej gorliwej modlitwy nie pomogą duszom czyśćcowym i nie skrócą ich cierpień.

Źródła:

[1] s. A. Czajkowska WDC, s. I. Złotkowska WDC, W służbie zmarłym ciepriącym w czyśćcu. Powołanie i misja Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2013, s. 185.

[2] Tamże, s. 187.

[3] bł. A. K. Emmerich, Sekrety dusz czyśćcowych, Wydawnictwo AA, Kraków 2011, s. 34.

[4] Tamże, s. 86.

[5] Kwartalnik Do Domu Ojca, Rok XXI nr 2 (82) IV-VI 2021, s. 33.

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół ekosystemów innowacji. Magister finansów i ekonomii, doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej korporacji specjalizując się w finansowaniu i optymalizacji działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Manager w startup’ie.
Prywatnie miłośniczka samokształcenia, w wolnym czasie czyta, robi prezentacje i prowadzi wykłady. Interesuje się historią, geopolityką oraz storytellingiem. Po godzinach zgłębia też pisma świętych Kościoła Katolickiego, tajniki objawień maryjnych i teologię czyśćca.

Moje artykuły »

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy