Pobierz PDF

SIEJMY 9.2021(17)

Czas to miłość. SIEJMY 9/2021(17)

Pobierz PDF

Wrześniowa beatyfikacja Czcigodnych Sług Bożych Stefana Kardynała
Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej zwraca nasze myśli ku
życiorysom i spuściźnie tych dwojga Błogosławionych.

Ten numer SIEJMY poświęciliśmy w znacznej mierze właśnie Prymasowi
Tysiąclecia oraz Matce Róży. Treści tu zawarte jedynie w niewielki sposób
dotykają bogactwa spuścizny tych dwojga wielkich postaci. Mamy jednak
nadzieję, że będą one zachętą do podjęcia głębszej refleksji nad życiem
i świętością Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Róży Czackiej.

W tym numerze, do rąk Czytelnika oddajemy również nasz stały kącik
apologetyczny, w którym podjęta została próba wyjaśnienia teologicznego
rozumienia Maryi jako Arki Przymierza. Wrześniowe SIEJMY to także
wywiad z niezwykłym młodym człowiekiem, który swego czasu przemierzył Polskę z krzyżem na swoich barkach. Mamy nadzieję, że rozmowa ta będzie inspiracją do podjęcia refleksji nad sensem krzyża, który dany jest każdemu z nas na drodze do zbawienia.

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury!

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy