Pobierz PDF

SIEJMY 6/2021(14)

Tu es Petrus. SIEJMY 6/2021(14)

Pobierz PDF

W Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium” możemy przeczytać, że jedyny prawdziwy Kościół „ustanowiony i zorganizowany na tym świecie jako społeczność, trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów pozostających z nim we wspólnocie”. Powszechność Kościoła rzymsko-katolickiego, a także sukcesja apostolska, która w Nim trwa są skarbem, którym jako katolicy powinniśmy dzielić się ze wszystkimi ludźmi — szczególnie zaś z pozostałymi wyznaniami chrześcijańskimi. Ten numer SIEJMY został w znacznej mierze poświęcony właśnie tej tematyce. W tym miesiącu pragniemy zachęcić każdego z Czytelników do refleksji nad elementem Credo odnoszącym się do jedynego prawdziwego i powszechnego Kościoła z widzialnym Jego centrum znajdującym się w Rzymie.

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy