Pobierz PDF

Nr 5/2020, sierpień

co Bóg złączył

Pobierz PDF

– te słowa Chrystusa towarzyszą każdemu sakramentowi małżeństwa. Dziś jednak człowiek niejednokrotnie próbuje burzyć (rozdzielać) to, co zostało przez Boga złączone. Coraz częściej można też usłyszeć kwestionowanie faktu „złączenia” związku kobiety i mężczyzny przez Pana Boga. Problemem są jednak nie tylko częstsze rozwody, śluby cywilne, czy też zwiększająca się liczba stwierdzeń nieważności małżeństw.

Dzisiaj małżeństwo, jako pierwotny zamysł Boga odnoszący się do trwałego związku kobiety i mężczyzny, jest burzone również przez podprogowe podważanie jego właściwego znaczenia i sensu. Całą istotę małżeństwa burzy się choćby przez próby jego redefinicji, z którymi mamy powszechnie do czynienia w tzw. „kulturze zachodniej”.

Jako katolicy nie możemy jednak wyłącznie reagować na to, co ten ziemski świat próbuje forsować. Musimy czynnie dawać świadectwo swoim zachowaniem i postawą. Musimy nieustannie świadczyć o wartościach, które poprzez Objawienie i Tradycję Kościoła uznajemy za fundamentalne. Wszystko to należy czynić oczywiście rozważnie, ale przede wszystkim – z miłością do drugiego człowieka, bez nienawiści do kogokolwiek – choćbyśmy się z tym kimś fundamentalnie nie zgadzali.

Ten numer SIEJMY ma za zadanie zachęcić do refleksji nad pięknem i dobrem, które płynie z małżeństwa, ale ma też stanowić inspirację dla wszystkich tych, którzy stoją przed wyborem swojej drogi życiowej lub są na tej drodze zagubieni.

Szanuj prawa autorskie – w razie potrzeby prosimy o kontakt z redakcją (siejmy.pl@gmail.com)

Możesz wspierać naszą działalność tutaj: https://zrzutka.pl/2p8za3

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy