Opinie

5 refleksji na temat wolności

Prób definicji pojęcia wolności podejmowali się filozofowie wszelkich możliwych nurtów. Dla chrześcijanina pojęcie to wydaje się być oczywiste, od dziecka słyszy przecież, że Bóg obdarzył go wolną wolą. Z drugiej strony współczesny człowiek, czując się często ograniczony szeregiem wymogów moralnych, myśli – skoro zewsząd tyle restrykcji, to co mi po tej wolności? O czym warto więc pamiętać, kiedy myślimy: „wolność”?

1.

Nie jest prawdą, że człowiek został przez Boga rzucony w otchłań i teraz błądzi w ciemności, szukając odpowiedniej drogi, żeby na końcu zostać bezlitośnie rozliczonym ze swoich uczynków. Fakt jest taki, że Bóg w swej dobroci wyposażył ludzi, aby byli oni zdolni do realizowania darowanej sobie wolności. „Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby zdolnej do decydowania i panowania nad swoimi czynami”, czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Dzięki tym przyrodzonym cechom, wzrastając w naszych cnotach, nieustannie dążymy więc do tego, co Bóg dla nas przygotował.  

2.

Bóg, dając człowiekowi wolność, obdarzył go bardzo wielkim zaufaniem, poprzez które przejawia się postawa największej miłości. Także rodzice, troszcząc się o swoje dzieci, z początku zabraniają im wielu rzeczy. Jednak prawdziwie odpowiedzialna i pełna miłość przejawia się w tym, żeby ostateczne pozwolić ukochanej osobie decydować o sobie samodzielnie. Poza tym, także w czysto ludzkim rozumieniu miłość przymuszona nie jest miłością prawdziwą. Największą wartość ma wolna decyzja, żeby kogoś pokochać.

3.

Wolność oczywiście nie oznacza robienia wszystkiego, bez jakichkolwiek granic. Człowiek żyje w konkretnej rzeczywistości – ona naprawdę istnieje, a my możemy ją przyjąć, albo i nie. Kiedy ją przyjmujemy, funkcjonujemy w jej ramach, ze wszystkimi ograniczeniami, albo raczej kwestiami których jeszcze nie rozumiemy, ale też z ogromem zachwycających obietnic.

4.

Gdyby nie było wolności, gdybyśmy zdani byli na brutalny determinizm, żadne działanie na tym świecie nie miałoby znaczenia. Człowiek jest jednak wolny i z każdym jego uczynkiem wiąże się odpowiedzialność, ale za tą odpowiedzialnością idzie też odpowiednio duża nagroda.

5.

Istnieje też czysto praktyczny aspekt przyjęcia takiego rozumienia wolności. Osoba przesiąknięta katolickim sposobem patrzenia na świat ma prawo czuć się w tym świecie rzeczywiście wolna. Świadomość istnienia wieczności sprawia, że człowiek przestaje bać się śmierci. Świadomość poznania Prawdy pozwala nam głosić nasze poglądy, choćby wszyscy byli przeciwko nam. To zapewnia ogromną odporność na wszelkie zniewolenia.

Autorką artykułu jest Dominika Meller. 

Dominika na życie zarabia jako konsultant podatkowy. Jej pasjami są sztuka i obce kultury. W Siejmy lubi tworzyć treści z pogranicza wiary oraz psychologii i rozwoju. W wolnych chwilach tworzy projekty graficzne, czyta i podróżuje.

Moje artykuły »

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy