Pobierz PDF

SIEJMY 6.2022(26)

Veni, Creator Spiritus! SIEJMY 6.2026(26)

Pobierz PDF

Kościół naucza, że w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty został nam objawiony, dany i udzielony jako Osoba Boska. To właśnie wtedy weszliśmy w „czasy ostateczne” i czas Kościoła, w którym Duch Święty nieustannie działa i zsyła nam swoje dary.

Trwając w atmosferze minionej Niedzieli Zesłania Ducha Świętego,
przedstawiamy czerwcowy numer SIEJMY, którego tematem przewodnim jest właśnie Duch Święty i Jego działanie we współczesnym świecie i naszym życiu.

Tym numerem SIEJMY chcemy pobudzić każdego z Czytelników do próby odpowiedzi na pytanie o to, jak każdy z nas przyjmuje dary Ducha Świętego i Jego obecność w Kościele. Czy jesteśmy wystarczająco otwarci na działanie Parakleta? Czy wierzymy, że jest On realnie i nieustannie obecny w swoim Kościele? Czy potrafimy z wiarą i nadzieją spojrzeć na rzeczywistość, która nas otacza? Czy w głębi naszych serc pragniemy, aby Duch Święty prowadził nas ku prawdzie i świętości?

Całą Redakcją życzymy owocnej lektury czerwcowego numeru SIEJMY!

SPIS TREŚCI:

  1. "Przybądź Duchu Święty!" - Monika Piosik
  2. "Duch Pocieszyciel i cnota nadziei" - Piotr Ziemecki
  3. "Wierzę w Kościół, więc ufam Duchowi Świętemu" - Dominika Wrzałko (de domo Meller)
  4. "Wy dajcie im jeść!" - Przemysław Banasik
  5. "Papież Honoriusz a supremacja i nieomylność Rzymu" - Paweł Głowacki

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy