OPINIE

Niedziela za nami. Zaczęliście czytać?

Za nami Niedziela Słowa Bożego, podczas której Kościół Powszechny w sposób szczególny został zachęcony przez Ojca Świętego do otwarcia się na bogactwo dialogu Boga z człowiekiem ukazanego w Piśmie Świętym. Każdy z nas słyszał zapewne podczas minionej niedzielnej Mszy Świętej wiele słów zachęcających do czytania Biblii. Niedziela minęła. Zabraliście się za czytanie?

W „Aperuit illis”, czyli Liście Apostolskim w formie motu proprio Ojca Świętego Franciszka, którym to Namiestnik Chrystusa ustanawia III niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego, warto zwrócić szczególną uwagę na jeden fragment, gdzie Papież pisze:

Dzień poświęcony Biblii nie powinien być „raz w roku”, ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących. W tym celu musimy wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty.

W nawiązaniu do słów Ojca Świętego warto więc pamiętać, że z równoczesnym poświęceniem jednej niedzieli roku liturgicznego na szczególne pochylenie się nad wartością Słowa Bożego, papież naucza, że musimy odczuwać również potrzebę regularnej lektury Pisma Świętego i to realizować.

Nie wiesz od czego zacząć? Zastanawiasz się czy powinieneś rozpocząć czytanie od Księgi Rodzaju, a następnie krocząc przez Stary Testament dotrzeć do Nowego i zakończyć na Apokalipsie? Nie jest to zły pomysł – wydaje się, że najłatwiej zacząć właśnie od początku historii Stworzenia. Ja osobiście polecam Ci jednak rozpocząć czytanie Pisma Świętego od Nowego Testamentu – od Ewangelii. Przekaz natchnionych autorów, z którego dowiadujemy się o tym jak Słowo stało się Ciałem, a także niesamowite w swej głębi przypowieści Jezusa Chrystusa oraz misterium Męki Zbawiciela, to zdecydowanie coś, co jest lub może stać się dla Ciebie czymś bardzo bliskim i budującym relację z Panem Bogiem. Kiedy już przeczytasz Nowy Testament, zobaczysz sam, jak wiele (być może wcześniej niezrozumiałych) wątków starotestamentalnych stanie się dla Ciebie jaśniejsze.  

Na koniec pamiętaj również o koniecznym zaufaniu do działania Ducha Świętego, o którym również przypomina papież Franciszek w swoim Liście Apostolskim:

Konieczne jest zatem zaufanie działaniu Ducha Świętego, który nadal realizuje swoją szczególną formę natchnienia, gdy Kościół naucza Pisma Świętego, a Magisterium wyjaśnia je w sposób autentyczny (por. Dei Verbum, 10), jak również wtedy, gdy każdy wierzący czyni z niego własną normę duchową.

Weź do ręki Pismo Święte. Czyń ze Słowa Bożego swoją własną normę duchową. Pełna mobilizacja – czas zaczynać!

Autorem tekstu jest Piotr Ziemecki.

Newsletter

Raz w miesiącu: email z nowym numerem Siejmy